Wim Mommaers

Wim Mommaers

Wim Mommaers studeerde in 2005 af als licentiaat in de politieke wetenschappen.

Meteen daarna ging hij aan de slag als fractiemedewerker in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In 2012 behaalde Wim als werkstudent het diploma van master in de rechten, waarna hij een functie invulde als attaché juridische geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

In mei 2014 maakte Wim Mommaers de overstap naar de balie. Hij vatte zijn stage aan bij het kantoor VMG Advocaten te Gent, waar hij zich zowel in het burgerlijk recht, het handelsrecht als het strafrecht verdiepte. Sinds september 2017 is hij verbonden aan de balie van Dendermonde.

Sinds februari 2018 vervoegde Wim Mommaers het kantoor GD&A Advocaten, waar hij zich in eerste instantie richt op het begeleiden van lokale besturen bij de implementatie van het Decreet Lokaal Bestuur.

Wim Mommaers

 

Contactgegevens

Stationsplein 10  ▪  9160 Lokeren
t 09/277 03 15  ▪  f 09/277 03 16

wim.mommaers@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Decreet Lokaal bestuur