Bert De Keyser

Bert De Keyser

Bert De Keyser studeerde in 1994 af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel.

Als 'actieve' werkstudent kon hij reeds tijdens zijn studies de nodige ervaring opdoen waardoor hij onmiddellijk na het behalen van zijn diploma in de rechten de kans kreeg zich in de privésector te profileren.

Van 1994 tot 1996 was hij Algemeen Directeur van de Stadsschouwburg te Antwerpen in combinatie met een secretaris-mandaat binnen de Raad van Bestuur van  de n.v. Flanders Eventhall, n.v. Vorst Nationaal, n.v. Music Hall, n.v. Ticket Club en de n.v. AMT - Stadsschouwburg.

Eind 1996 zette hij dan de stap naar het managementteam van onder meer Helmut Lotti om op nationaal en internationaal vlak de projecten van de n.v. Piet Roelen Productions in goede banen te leiden.

In 2002 richtte hij samen met Mr. Cies GYSEN het advocatenkantoor GD&A op te Mechelen.

Naast de dagelijkse leiding en sturing van het kantoor is hij momenteel de go-between tussen de administratiefrechtelijke tak en het vennootschapsrechtelijk en contractrechtelijk departement binnen het kantoor.

In functie van de GDPR volgde Bert een intensieve opleiding bij het Data Protection Institute. Na een geslaagd examen behaalde hij in april 2018 het certificaat van Data Protection Officer.

Regelgeving inzake data, privacy, IT/IP en andere aspecten van innoverend besturen / ondernemen zijn voorkeurmateries van Bert.

Advocaat-Vennoot Bert De Keyser

 

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 16-18  ▪  2800 Mechelen
t 015/40 49 40  ▪  f 015/27 62 76

bert.dekeyser@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Ondernemingsrecht

Fiscaal recht

Data Protection Officer (DPO)