Cies Gysen

Cies Gysen

Cies Gysen studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten en behaalde vervolgens diploma's in de specialisatieopleiding Internationaal en Europees recht (1993) en in de grondige aanvullende studie Overheidsmanagement en bestuurskunde (1997). In 1999 volgde hij de HIVA-vorming Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Na drie jaar werkzaam te zijn geweest voor de Europese commissie als extern wetenschappelijk medewerker, startte Cies Gysen samen met twee andere partners een advocatenkantoor gespecialiseerd in administratief recht.

In 2002 startte Cies Gysen het advocatenkantoor GD&A te Mechelen. Vandaag geeft hij algemene sturing aan het kantoor en is hij er verantwoordelijk voor de tak administratief recht.

Cies Gysen publiceerde omtrent verzelfstandiging, Publiek-Private Samenwerking, milieurecht, fiscaal recht (...). Hij verzorgde talrijke seminaries, studiedagen en colloquia omtrent overheidsopdrachten, Publiek Private Samenwerking, Ruimtelijke Ordening, gemeenterecht, verzelfstandiging, milieurecht, Europees recht en fiscale procedure.

Bovendien is Cies Gysen adviseur ruimtelijke ordening voor VOKA Kamer Van Koophandel Mechelen. 

Cies Gysen

 

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 16-18  ▪  2800 Mechelen
t 015/40 49 40  ▪  f 015/27 62 76

Stationsplein 10  ▪  9160 Lokeren
t 09/277 03 15  ▪  f 09/277 03 16

cies.gysen@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Overheidsopdrachten en - aansprakelijkheid

Ruimtelijke ordening en milieurecht

Gemeenterecht

Onteigeningen

Verzelfstandiging

Europees recht

PPS