Vacatures

Vacatures

GD&A Advocaten is een jong, dynamisch en snelgroeiend advocatenkantoor met vestigingen te Mechelen, Lokeren en Westerlo. Het kantoor is gespecialiseerd in administratief recht, fiscaal en ondernemingsrecht. Wij verlenen juridisch advies en staan besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures.

GD&A medewerkers krijgen de gelegenheid om zich, in functie van de individuele capaciteiten, zelfstandig te ontplooien. Zij worden daarbij omringd en begeleid door een ervaren team van gedreven advocaten, waarvan een aantal ook academisch actief is. GD&A Advocaten biedt een prestatiegericht, competitief vergoedingssysteem met reële doorgroeimogelijkheden.

VACATURE - Departement Fiscaal recht: Advocaat met enige jaren ervaring.

Het departement Fiscaal recht is een belangrijke schakel in het geheel van de dienstverlening van GD&A Advocaten. Binnen dit departement zijn wij voor ons kantoor te Mechelen op zoek naar een advocaat met enkele jaren ervaring in het breed domein van het fiscaal recht.
U komt terecht in een dynamische vakgroep van jonge en gedreven advocaten. Dossiers situeren zich voornamelijk in de context van:

• Fiscale begeleiding lokale besturen
• Lokale en regionale belastingen
• Fiscale eerstelijnsbijstand
• BTW, registratierechten, personen- en vennootschapsbelasting
• Fiscale procedures

De service die GD&A Advocaten aan zijn cliënten aanbiedt omvat het hele domein van administratieve ondersteuning tot en met de juridische procedures voor Cassatie.

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar steven.michiels@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement Fiscaal recht: Advocaat-stagiair.

Binnen dit departement is GD&A Advocaten voor haar kantoor te Mechelen of Lokeren op zoek naar een advocaat-stagiair met interesse voor fiscaal recht. Een MaNaMa fiscaal Recht of een andere fiscale opleiding is een pluspunt.

Dossiers situeren zich voornamelijk in de context van lokale en regionale belastingen, maar ook ondernemingsfiscaliteit komt aan bod. 

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar steven.michiels@gdena-advocaten.be

VACATURE Departement Global: Advocaat in het administratief recht sensu lato.

Het nieuwe departement Global ondersteunt de diverse andere departementen en maakt de interne en externe juridische vertaalslag in multidisciplinaire dossiers en projecten.

Binnen dit departement is GD&A Advocaten voor haar kantoor te Mechelen en Lokeren op zoek naar een advocaat/jurist met een aantal jaar ervaring in het breed domein van het administratief recht (noties van fiscaal recht is een voordeel).

Dossiers situeren zich voornamelijk in de context van gemeenterecht, PPS, onteigening, ruimtelijke ordening, verzelfstandiging, overheidsopdrachten, overheidscontracten en lokale belastingen. 

De dienstverlening bestaat uit advisering, het voeren van procedures, het trekken van projecten en het verzorgen van legal interim management.

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar jonas.dewit@gdena-advocaten

VACATURE Departement Global: Advocaat-stagiair in het Onteigeningsrecht.

Het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet werd op 15 februari 2017 in het Vlaamse Parlement gestemd, waarna het op 25 april 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. De effectieve inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2018.

Het departement Global staat binnen GD&A Advocaten in voor de onteigeningsprocedures.

Binnen dit departement is GD&A Advocaten voor haar kantoor te Mechelen en Lokeren op zoek naar een advocaat/jurist met interesse voor het onteigeningsrecht.

GD&A Advocaten biedt een integrale dienstverlening aan, bestaande uit advisering, begeleiding van de administratieve onteigeningsprocedure, het voeren van de gerechtelijke onteigeningsprocedure en het trekken van projecten van begin tot einde. 

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar jonas.dewit@gdena-advocaten

VACATURE - Departement PPS, Overheidscontracten en Overheidsopdrachten: Advocaat met relevante ervaring voor leidinggevende functie binnen het departement.

Het departement PPS, Overheidscontracten en Overheidsopdrachten binnen GD&A Advocaten, thans onder leiding van Gitte Laenen, is op zoek naar een advocaat/jurist met een aantal jaar ervaring in het administratief recht, en met een bijzondere interesse voor PPS, overheidscontracten en -opdrachten, met het oog op het bekleden van een leidinggevende functie binnen het departement.

De dossiers situeren zich voornamelijk in de context van (lokale) PPS, overheidsopdrachten en overheidscontracten (concessies, verkoop, ruil) in het algemeen.
De dienstverlening bestaat uit advisering, het voeren van (RvS-) procedures en het opvolgen van (PPS-) projecten van A tot Z.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar gitte.laenen@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement PPS, Overheidscontracten en Overheidsopdrachten: Advocaat-stagiair met interesse in het administratief recht.

Het departement PPS, Overheidscontracten en Overheidsopdrachten binnen GD&A Advocaten is op zoek naar een beginnende advocaat/jurist die zich in het kader van een stage wil engageren binnen het boeiende universum van het administratief recht.

Dossiers situeren zich vaak in de context van Overheidscontracten en Overheidsopdrachten, maar zijn hiertoe niet beperkt.

Deze vacature staat ook open voor advocaat/juristen zonder grote voorkennis van het administratief recht mits motivatie om zich in te werken in de materie met ondersteuning van ervaren advocaten waarvan een aantal academisch actief zijn.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar gitte.laenen@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement PPS, Overheidscontracten en Overheidsopdrachten: Advocaat(-stagiair)met interesse in overheidsopdrachten en/of aannemingsrecht.

Voor haar kantoor te Lokeren is GD&A Advocaten dringend op zoek naar een advocaat(-stagiair(e)) met interesse in de overheidsopdrachtenmaterie en/of het aannemingsrecht, en met een bijzondere interesse voor de vragen en problematieken die aan bod komen in de relatie overheid - haar contractanten tijdens de uitvoeringsfase van het overheidsopdrachtencontract.

In deze specifieke rechtstak gaan kennis van het recht en onderhandelings- en processtrategie hand in hand. Interesse in de bouwwereld en kennis van het burgerlijk procesrecht zijn aldus zeker een pluspunt.

De dienstverlening bestaat voornamelijk uit advisering en ondersteuning van openbare besturen en ondernemingen, en uiteraard ook de procesvoering. 

We bieden u de kans te starten in een dynamisch en jong team, waar enthousiasme en inzet worden beloond en teamspirit centraal staat.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar gitte.laenen@gdena-advocaten.be en roel.vaneetvelt@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement Onderneming en Vastgoed: Advocaat met brede algemene kennis van het recht en bijzondere interesse voor het Ondernemingsrecht.

Het departement Onderneming en Vastgoed is op zoek naar een advocaat met interesse voor het ondernemingsrecht in de brede zin en bij voorkeur enige jaren ervaring in het opstellen van contracten. Kennis van IT-recht en/of Privacywetgeving of gelijkwaardige praktijkervaring zijn belangrijke bijkomende troeven. 

Een ondernemende ingesteldheid, verantwoordelijkheidszin en sterke mondelinge en schriftelijke communicatie zijn je niet vreemd. Naast Nederlands als moedertaal vormen Frans en Engels geen barrière.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar kris.vandenbroeck@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement Onderneming en Vastgoed: Advocaat-stagiair in Ondernemingsrecht.

Voor het departement Onderneming en Vastgoed hebben wij een vacante plaats voor een stagiair met interesse in het brede domein van ondernemingsrecht (handels- en economisch recht, verbintenissenrecht, goederenrecht, bouwrecht, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, marktpraktijken, intellectueel eigendomsrecht, bankrecht, distributierecht ...)

GD&A Advocaten biedt een integrale dienstverlening aan, bestaande uit advisering, het voeren van de gerechtelijke procedures en het trekken van projecten van begin tot einde.

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar kris.vandenbroeck@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement Overheidspersoneel: Advocaat met relevante ervaring in sociaal recht.

De sector van (vooral) lokale besturen is in volle transitie. Integratie, samenwerking, fusies e.d. geven de actuele toon aan. Dit heeft bijzondere gevolgen voor statutair en contractueel personeel.

Het departement Overheidspersoneel binnen GD&A Advocaten, thans onder leiding van Gitte Laenen, is op zoek naar een advocaat/jurist met een aantal jaar ervaring in het sociaal recht in de brede zin van het woord. Ervaring in het administratief recht (of bereidheid tot verdieping/bijscholing) is een pluspunt.

De dossiers situeren zich voornamelijk in de context van:

Reorganisaties/verzelfstandiging/privatisering; 

Tuchtprocedures en evaluatietrajecten;

Benoeming/bevordering;

Ontslagrecht; 

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar gitte.laenen@gdena-advocaten.be

VACATURE - Departement Overheidspersoneel: Advocaat-stagiair met interesse in sociaal recht.

De sector van (vooral) lokale besturen is in volle transitie. Integratie, samenwerking, fusies e.d. geven de actuele toon aan. Dit heeft bijzondere gevolgen voor statutair en contractueel personeel.

Het departement Overheidspersoneel binnen GD&A Advocaten, thans onder leiding van Gitte Laenen, is op zoek naar een advocaat-stagiair met interesse in sociaal recht in de brede zin van het woord.

De dossiers situeren zich voornamelijk in de context van:

Reorganisaties/verzelfstandiging/privatisering;

Tuchtprocedures en evaluatietrajecten;

Benoeming/bevordering;

Ontslagrecht;

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar gitte.laenen@gdena-advocaten.be