vakgebieden

Vakgebieden

GD&A Advocaten werkt binnen haar onderneming met zeven verschillende departementen:

Global

Het departement Global staat onder leiding van Jonas De Wit. Het omvat o.a. volgende materies:

Holistische ondersteuning

Projectmanagement

Legal Interim Management

Onteigening

Inkanteling

 

Omgevingsrecht

Het departement Omgevingsrecht staat onder leiding van Tom Swerts. Volgende materies worden in dit departement behandeld:

Ruimtelijke ordening: Planning - Vergunning - Handhaving

Milieu vergunningen

Rapporten

Handhaving

Strafrecht

 

Fiscaal recht

Nathalie Wouters leidt het departement Fiscaal recht. Daarin worden volgende materies behandeld:

Publiek fiscaal Recht 

Lokale en regionale belastingen

Privaat fiscaal Recht

 

Onderneming en Vastgoed

Het departement onderneming en vastgoed wordt door Kris Van den Broeck in goede banen geleid. Volgende materies worden behandeld:

Ondernemings- en vennootschapsrecht

Vastgoed

Privaat bouwrecht

 

Zorg

Het departement Zorg wordt door Stéphanie Taelemans geleid. Haar departement levert bijstand in o.a. volgende materies:

Verzelfstandiging en privatisering

Personeel

Erkenningen en vergunningen

Vastgoed

Fiscaliteit

Subsidies

RIZIV

OCMW decreet

 

Overheidspersoneel

Gitte Laenen staat aan het hoofd van het departement Overheidspersoneel.  Dit departement behandelt o.a. volgende materies:

Evaluatie

Tucht

RPR 

 

PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

Het departement PPS - overheidscontracten en -opdrachten onder leiding van Gitte Laenen bestaat uit 2 subdepartementen nl. Gunning en Uitvoering. 

Publiek private samenwerking

Overheidsopdrachten 

Concessies