vakgebieden

Vakgebieden

GD&A Advocaten werkt binnen haar onderneming met zeven verschillende departementen:

Algemeen administratief recht en overheidscontracten

Het departement administratief recht en overheidscontracten staat onder leiding van Gitte Laenen. Het omvat o.a. volgende materies:

Overheidsopdrachten en -contracten

Publiek-private samenwerking (PPS)

Onteigening

Gemeente- en OCMW-recht

Ambtenaren- en tuchtrecht

Overheidsaansprakelijkheid

Verzelfstandiging en samenwerking

Vreemdelingenrecht


Ruimtelijke ordening - stedenbouw en milieu

Het globale departement Ruimtelijke ordening - stedenbouw en milieu wordt aangestuurd door Tom Swerts. Alisa Konevina neemt de leiding over het departement ruimtelijke ordening voor haar rekening, terwijl Karin Lieckens dit doet voor het departement milieu.
Volgende materies worden in dit departement behandeld:

Ruimtelijke ordening

Stedenbouw

Brownfields

Monumenten en landschappen

Milieurecht

Energierecht

Toerismereglementering


Fiscaal recht

Steven Michiels leidt het departement Fiscaal recht. Daarin worden volgende materies behandeld:

Lokale en regionale belastingen

BTW-begeleiding lokale besturen

BTW en registratierechten


Ondernemings- en contractenrecht

Het departement ondernemings- en contractenrecht wordt door Kris Van den Broeck in goede banen geleid. Volgende materies worden behandeld:

Vennootschapsrecht

Handels- en contractenrecht

Economisch en financieel recht

Vastgoedrecht


Bouw- en aannemingsrecht

Gitte Laenen stuurt het departement Bouw- en aannemingsrecht aan. Volgende materies worden door dit departement behandeld:

Bouwrecht

Aannemingsrecht

Geschillenbeslechting


Zorg

Het departement Zorg wordt door Stéphanie Taelemans geleid. Haar departement levert bijstand in o.a. volgende materies:

Bekomen van erkenningen, vergunningen en subsidies

Gebiedsontwikkeling inzake woonzorg

Betwisting inzake Riziv

Global

Jonas De Wit staat aan het hoofd van het departement Global. Dit overkoepelend departement behandelt o.a. volgende materies:

Gemeenterecht

Onteigening

Verzelfstandiging

PPS