Aannemingsrecht

Aannemingsrecht

GD&A Advocaten beschikt over een ervaren team van advocaten gespecialiseerd in het aannemingsrecht. Zij kan aan alle bouwactoren een zeer ruime dienstverlening bieden.

De dienstverlening bestaat onder meer uit:

adviesverlening bij de totstandkoming van contracten

adviesverlening m.b.t. de uitvoering van verbintenissen

voeren van onderhandelingen

geschillenbeslechting (met begrip van het nemen van bewarende maatregelen)

deelnemen aan expertisevergaderingen

Haar advocaten hebben een bijzondere expertise inzake de begeleiding van bouwactoren bij geschillen tijdens en na de uitvoering van grote en complexe bouwprojecten.

Hierbij streeft GD&A Advocaten telkens opnieuw naar een kostenefficiënte, pragmatische en oplossingsgerichte aanpak.

Zo mogelijk tracht GD&A Advocaten in eerste instantie een afdoende minnelijke oplossing te bereiken in plaats van te verglijden in dure en tijdrovende gerechtelijke procedures en/of expertises.

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be