Overheidspersoneel

Overheidspersoneel

Benoeming - evaluatie - tucht

De rechtspositie van het overheidspersoneel verschilt vaak sterk van de positie van de werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan statuten en procedures, afhankelijk van de betreffende overheidsdienst.

GD&A Advocaten levert begeleiding en bijstand aan zowel overheden als ambtenaren inzake alle aspecten van het ambtenarenrecht, zowel op lokaal (onderwijs, politie, ...), Vlaams als federaal niveau.

GD&A biedt ondersteuning en rechtsbescherming op diverse vlakken:

Benoeming en bevordering: organisatie van de procedure, opmaken en aanvechten van benoemingsbeslissingen;

Rechtspositieregeling: opstellen van een correcte rechtspositieregeling, aanpassen aan nieuwe regelgeving;

Examens: redigeren van gemotiveerde examenbeslissingen, vragen inzake openbaarheid van bestuur, aanvechten van examenbeslissingen (beroepscommissies, Raad van State);

Evaluatie: bijstand leveren met het oog op een correcte evaluatieprocedure (functieprofielen, functioneringsgesprekken), opmaken van evaluatie- en ontslagbeslissingen, aanvechten van onterechte evaluatie- en ontslagbeslissingen, schadeclaims, ...;

Tucht: begeleiding bij het voeren van de tuchtprocedure (respecteren van timing/termijnen, formele aspecten), aanvechten van tuchtbeslissingen (middels georganiseerd administratief beroep en/of beroep bij de Raad van State);

Maatregelen van inwendige orde en ordemaatregelen: redactie van modelbeslissingen, aanvechten van beslissingen die statutaire rechten aantasten, ...;

Strafrecht (parallellen tussen tucht- en strafrecht): klacht met burgerlijke partijstelling, inzage in het strafdossier, ...;

 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be