Publiek-Private-Samenwerking - PPS

Publiek-Private-Samenwerking - PPS

Publiek-private samenwerking (PPS) is nog steeds een “hot item” in de taal van het overheidsmanagement.

PPS situeert zich tussen twee extremen, enerzijds het traditioneel aanbesteden van werken/leveringen/diensten of het aankopen van een infrastructuur door de overheid en anderzijds het privatiseren van overheidsinfrastructuur, waarbij de infrastructuur blijvend in private handen over gaat en waarbij de overheid enkel nog via marktregulering kan ingrijpen.

PPS betracht het creëren van een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren teneinde een meerwaarde te realiseren. Deze meerwaarde kan financieel, maatschappelijk en/of operationeel zijn. De samenwerking tussen beide sectoren dient te gebeuren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling.

GD&A Advocaten is actief in alle domeinen van PPS en heeft reeds meerdere PPS-trajecten van A tot Z opgevolgd:

Sociale sector: rusthuizen, lokale dienstencentra, assistentiewoningen, ziekenhuizen, ...

Gebiedsontwikkeling en stadsvernieuwing

Administratieve centra en (private) woningbouw

Culturele en sportinfrastructuur

Brownfields

 

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be