Zorg

Zorg

GD&A Advocaten, uw juridische partner in de zorg

Het Departement Zorg binnen GD&A Advocaten verleent gespecialiseerde bijstand inzake oprichting van zorgbedrijven, verzelfstandiging, procedures tot het bekomen van vergunningen, erkenningen en subsidies (financiering), fiscaal en BTW – advies, structurering publiek-private samenwerking , advisering personeel/rechtspositie, toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, gebiedsontwikkeling inzake woonzorg, betwistingen inzake Riziv, … en dit zowel voor lokale besturen, als voor publieke en private ziekenhuizen evenals andere publieke of privaatrechtelijke zorgactoren.

Maar ook voor meer specifieke bijstand, zoals het verlenen van omgevingsvergunningen, advies inzake overnames en het opstellen van due diligences, dossiers inzake privaat bouwrecht, ... kunnen onze klanten uit de zorgsector bij GD&A Advocaten terecht en dit dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende departementen en cellen (ruimtelijke ordening, ondernemingsrecht, aannemingsrecht, overheidsopdrachten, ...).

PPS in de zorg

GD&A Advocaten is gespecialiseerd in alle aspecten van contractuele en participatieve PPS : exclusieve samenwerkingen,  DBFM, concessies, promotieovereenkomsten (DBF/DBf), OCMW-verenigingen, dochters AGB'S, privaatrechtelijke EVA's ...

OCMW-verenigingen/verzelfstandiging

GD&A Advocaten heeft een unieke ervaring opgebouwd inzake de oprichting en de werking van OCMW-verenigingen (Titel VIII hoofdstukken I, II, III en IV) en andere verzelfstandigingsstructuren.

Trajectbegeleiding van A tot Z op maat van de klant

GD&A Advocaten staat uw bestuur of uw onderneming bij in haar zorgtraject van A tot Z. In eerste instantie helpt GD&A Advocaten bij het maken van strategische keuzes en dit rekening houdende met de wensen en behoeften van de klant. GD&A Advocaten verleent bijstand bij de zoektocht naar één of meerdere publieke of private partners. Eénmaal een partnership tot stand is gekomen, zorgt GD&A Advocaten voor begeleiding bij het volledige verzelfstandigingsproces of de contractuele samenwerking : opmaak statuten/overeenkomsten, gemotiveerde beslissingen, financiële analyses, advies en bijstand inzake vakbondsoverleg, overleg met toezichthoudende overheden en subsidie verlenende instanties, ...

Holistische ondersteuning, advisering en rechtsbescherming

Naast integrale trajectbegeleiding, staat GD&A Advocaten voor u klaar om specifieke vragen inzake de zorg (vergunningen, erkenningen, bouwsubsidies, RIZIV-financiering, ...) te beantwoorden.

Heeft u rechtsbescherming nodig in de zorgsector ? U bent het niet eens met een beslissing ? Een beslissing die u genomen heeft wordt aangevochten ? Ook hiervoor kan u terecht bij GD&A Advocaten, als specialist in het administratief recht vertrouwd met de administratiefrechtelijke beroepsinstanties of rechtscolleges.

Meer info?
Contacteer Stéphanie Taelemans

Advocaat
t 015/40 49 40 of stéphanie.taelemans@gdena-advocaten.be