Ondernemingsrecht & vastgoed

Handels-, economisch en financieel recht
Vastgoed
Privaat Bouwrecht
Vennootschapsrecht

Meer info?

Contacteer Bert De Keyser

Data Protection Officer (DPO), Ondernemingsrecht
t 015/40 49 40 of

Contacteer Kris Van den Broeck

Vennootschapsrecht, Fiscaal recht
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Duurzaam investeren voor lokale besturen: subsidieretentie.

Dat de coronacrisis – ook nà de normalisatie van het sociale leven – (economische) repercussies zal hebben, staat buiten kijf. (Ook) in de komende jaren zullen lokale besturen (moeten) focussen op het (duurzaam en structureel) bevorderen van hun lokale sociale economie. Daarbij is het noodzakelijk om verder te kijken dan het ‘klassieke’ instrumentarium. Via een systeem van ‘subsidieretentie’ zou de sputterende maatschappelijke economische motor opnieuw (structureel) kunnen worden aangezwengeld.

Lees meer
Benoemd als lokaal bestuurder. Let ’s go?

De bestuurder van een verzelfstandigd agentschap of een lokaal samenwerkingsverband (verderop inbegrepen onder de noemer “verzelfstandigd agentschap”) moet zijn bestuursmandaat actief uitvoeren. Zo niet kan hij (mede-)aansprakelijk (desgevallend strafrechtelijk-) worden gesteld. Hij is verantwoordelijk voor een deugdelijk (operationeel-) beheer, hetgeen een controle- en informatierecht/-plicht, een discretieplicht en een loyauteitsplicht omvat.

Lees meer
Vastgoedprijzen swingen de pan uit én kredietvoorwaarden worden aangescherpt: betaalbaar wonen met stip op de agenda?!

De facts & figures laten weinig aan de verbeelding over: de aankoop van een eigen woning lijkt anno’21 steeds meer weggelegd voor de happy few. Hoe gaat u daarmee om als zorgvuldig bestuur en vooruitziend vastgoedprofessional?

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Bert De Keyser
Kris Van den Broeck
Sam Van Asch
Willem Mariën
Michaël Vanpol
Nikita Van Kerkhoven
Siebe Van Malderen
Kelly Vekemans

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement Ondernemingsrecht & Vastgoed zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.