PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen. Tweede – baanbrekend – arrest van het Hof van Justitie.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan. In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20) geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

Lees meer
Overheidsopdrachten – Melding van corrigerende maatregelen door een ondernemer: snel en alert zijn is de boodschap.

Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 14 januari 2021 (HvJ 14 januari 2021, C-387/19, RTS Infra bvba en Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel bvba).

Het Hof van Justitie heeft zich naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad van State uitgesproken over de mogelijkheid tot uitsluiting uit de plaatsingsprocedure (omwille van ernstige beroepsfouten) en de rol die corrigerende maatregelen hierbij kunnen spelen. De Raad van State stelde enerzijds de vraag of de Overheidsopdrachtenrichtlijn zich verzet tegen het feit dat de ondernemer verplicht wordt om zelf het bewijs te leveren van de corrigerende maatregelen teneinde zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Daarnaast polste de Raad van State naar de directe werking van de desbetreffende bepalingen in de richtlijn.

Lees meer
Compensatie bij overheidsopdrachten en het befaamde “le privilège du préable” schaakmat?

In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot compensatie bij overheidsopdrachten op grond van artikel 72 AUR.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Anse Speetjens
Julie Philtjens

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.