PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.

Lantis en GD&A gaan samenwerken voor de realisatie van de (Oosterweel-)verbinding en de mobiliteit en welvaart van Vlaanderen.

Lees meer
Geen discretionaire beoordelingsmarge voor aanbestedende overheid inzake al dan niet vragen prijsverantwoording bij vaststelling van schijnbaar abnormale prijs in offerte

Op 18 juni 2020 oordeelde de Raad van State in arrest nr. 247.827 dat een prijsonderzoek niet op rechtsgeldige wijze was verlopen. Een aanbestedende overheid heeft volgens de Raad immers geen discretionaire beoordelingsvrijheid om te bepalen of ze een inschrijver al dan niet bevraagt omtrent een schijnbaar abnormaal hoge of lage prijs.

Lees meer
Eenduidige en uniforme regeling inzake de impact van de Covid-19 crisis op overheidsopdrachten op komst?

De talrijke maatregelen die door de overheid zijn uitgevaardigd in het kader van de bestrijding van Covid-19 hebben in veel gevallen verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van overheidsopdrachten. De afwikkeling van deze gevolgen zorgt echter voor onduidelijkheid en spanningen tussen de aanbestedende overheid en haar opdrachtnemer(s). De wetgever wenst blijkbaar tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de actoren: er werd op 8 juli j.l. een wetsvoorstel ingediend tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Sven Frankard
Anse Speetjens

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.