PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Overheidsopdrachten - Cumulverbod tussen architect en (werknemer van) een projectontwikkelaar – het oordeel van het Hof van Cassatie is absoluut...

Bespreking van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2020, nr. C.17.0623.N.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 9 januari 2020, mede in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel, het algemeen cumulverbod tussen architect en aannemer bevestigd - in het bijzonder waarbij een architect niet terzelfder tijd een bezoldigde werknemer kan uitmaken van een projectontwikkelaar.

Lees meer
Eerdere samenwerkingservaringen betrekken bij de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria? Een verbiedend oordeel door de Raad van State.

Het is niet toegelaten om de eerdere samenwerking(-ervaringen) te betrekken bij de toetsing van de offertes aan de vooropgestelde gunningscriteria. Bespreking van het arrest van de Raad van State van 19 oktober 2020, nr. 248.649.

Lees meer
Overheidsopdrachten: Jurisdictionele verdeling bij rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten vormt geen ongrondwettigheid.

De verdeling van de jurisdictionele bevoegdheid tussen de Raad van State en de gewone rechter naargelang de aanbesteder bij overheidsopdrachten vormt geen ongrondwettigheid.

Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 november 2020, nr. 157/2020.

Het Grondwettelijk Hof bevestigde in een arrest van 26 november 2020, nr. 157/2020, de verdeling van de jurisdictionele bevoegdheid tussen de Raad van State en de gewone rechter naargelang de aard van de aanbesteder bij overheidsopdrachten.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Sven Frankard
Anse Speetjens
Julie Philtjens

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.