PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken indien de rechten van verdediging in hoofde van de opdrachtnemer niet worden gerespecteerd.

Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A.

Lees meer
Ondanks de fundamentele kritiek vanwege de Raad van State blijft de beoogde uniforme regeling van de gevolgen van de COVID-19-crisis voorlopig uit

Het initieel wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis, werd op 25 augustus jl. streng bekritiseerd door de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Er werd onder andere vastgesteld dat de voorgeschreven regeling een beperking inhoudt van het eigendomsrecht alsook dat de regeling niet geheel in lijn is met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. In navolging van deze kritiek werd het initieel wetsvoorstel aangepast, doch werden niet alle kritiekpunten verwerkt.

Lees meer
C02-prestatieladder: in de toekomst bij alle overheidsopdrachten?

Bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen, zullen in de toekomst een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen. Er wordt meer en meer ingezet op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten. Als hulpmiddel om C2-reducties in de bouwsector te stimuleren en na succes in Nederland, vindt de CO2-Prestatieladder ook zijn weg naar België.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Sven Frankard
Anse Speetjens
Julie Philtjens

Vacatures

expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Beginnende Advocaat-Stagiair

Full time |
expertisedomein icoon

Departement Overheidsopdrachten (Gunning - PPS) - Advocaat met enige jaren ervaring

Full time |

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.