PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.

(Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019)

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van arbitrage- en bemiddelingsdiensten evenals juridische diensten die worden verleend in het kader van een dreigend dan wel gematerialiseerd juridisch conflict niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en de artikelen 49 en 56 van het VWEU.

Lees meer
Duurzaam-/circulair aankopen: de gunningsfase en -criteria

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente schenen wij een licht op de zinvolheid van duurzaam-/circulair aankopen op lokaal niveau, de voorafgaande behoeftebepaling én de (functionele) behoefteomschrijving in de opdrachtdocumenten én de selectiefase en-criteria van het duurzaam-/circulair aankopen. Daarbij werd geconcludeerd dat het duurzame-/circulaire karakter van een overheidsopdracht in grote mate zal moeten gevrijwaard worden in de gunningsfase, meer in bijzonder aan de hand van de gunningscriteria.

Lees meer
Duurzaam-/circulair aankopen: de selectiefase en -criteria

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente schenen wij een licht op de zinvolheid van duurzaam-/circulair aankopen op lokaal niveau, de voorafgaande behoeftebepaling én de (functionele) behoefteomschrijving in de opdrachtdocumenten. Samen met de opdrachtomschrijving, vormen (ook) de selectie- en gunningscriteria de voornaamste middelen voor de lokale besturen om duurzame-/circulaire eisen in een overheidsopdracht te integreren.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Tessa Jordens
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Sven Frankard
Anse Speetjens
Floor Van den Eijnden

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.