PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De ondertekening door een gedelegeerd bestuurder - einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte?

Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft al veel inkt doen vloeien in zowel rechtspraak als rechtsleer. Tot voor kort was er ter zake echter minstens één zekerheid: volgens de Raad van State kon de ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht nooit een handeling van het dagelijks bestuur van een vennootschap uitmaken.

Lees meer
Impact verlenging termijnen door COVID-19 op overheidsopdrachten/concessies

De afgelopen weken werden een reeks van koninklijke besluiten gepubliceerd in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Onder meer werden bepaalde termijnen in de rechtspleging verlengd. Deze ‘nieuwe’ en snel gemaakte regelgeving heeft echter ook een - niet voorziene (?) - impact op de rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten / concessies. In onderhavige nieuwsbrief wordt deze impact kort besproken.

Lees meer
Overheidsopdrachten: vallen inschrijvers gevat in het kader van een nog lopend strafonderzoek door de mazen van het net? Of net niet? In medio virtus.

Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde werd veroordeeld voor welbepaalde ernstige misdrijven (artikel 67, §1, Overheidsopdrachtenwet juncto artikel 61 KB Plaatsing). Dient er echter te worden gewacht op een definitief vonnis of kan een aanbestedende overheid een inschrijver reeds uitsluiten in geval deze gevat is in een nog lopend strafonderzoek?

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Tessa Jordens
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Sven Frankard
Anse Speetjens

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.