PPS - Overheidscontracten en -opdrachten

DB(F) (M)(O)
Werken, leveringen en diensten
Concessies

Meer info?

Contacteer Gitte Laenen

PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten - Concessies - RPR-evaluatie-tucht-ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onteigeningen - Onderwijs
t 015/40 49 40 of

Recent gerelateerd nieuws

De loutere verlenging van een lopende overheidsopdracht beantwoordt op zichzelf niet zonder meer aan de geoorloofde wijziging van de opdracht in geval van een noodzakelijk geworden aanvulling ervan.

Een aanbestedende overheid kan zich gedurende de uitvoering van een bestaande overheidsopdracht geconfronteerd zien met de situatie die erin bestaat dat zij dient vast te stellen dat de lopende overheidsopdracht niet zal volstaan om in haar noden of behoeften te voorzien. In dergelijk geval laat artikel 38/1 AUR, in welbepaalde omstandigheden, aanvullende werken, leveringen of diensten toe zonder dat een nieuwe plaatsingsprocedure moet worden gevoerd. Naar aanleiding van zijn arrest van 18 februari 2020 heeft de Raad van State de toepassingsvoorwaarden van die bepaling nog eens op scherp gesteld.

Lees meer
De beoordelingsmarge van een aanbestedende overheid bij vaststelling van een rekenfout of materiële fout in offertes

Bespreking van het arrest van de Raad van State van 18 februari 2020, nr. 247.079.

De Raad van State heeft in zijn arrest van 18 februari 2020 (nr. 247.079) geoordeeld dat de aanbestedende overheid een zekere beoordelingsmarge heeft om uit te maken of er bij het beoordelen van een rekenfout of materiële fout sprake is van een zuiver materiële fout en wat de werkelijke bedoeling was van de inschrijver bij het begaan van deze fout.

Lees meer
De ondertekening door een gedelegeerd bestuurder - einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte?

Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft al veel inkt doen vloeien in zowel rechtspraak als rechtsleer. Tot voor kort was er ter zake echter minstens één zekerheid: volgens de Raad van State kon de ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht nooit een handeling van het dagelijks bestuur van een vennootschap uitmaken.

Lees meer

Medewerkers op dit departement

Gitte Laenen
Els Gypen
Pedro Gielen
Fabian Swennen
Sven Frankard
Anse Speetjens

Vacatures

OP DIT OGENBLIK HEBBEN WIJ GEEN SPECIFIEKE VACATURES.

GD&A is echter voortdurend op zoek naar advocaat-medewerkers met persoonlijk engagement, betrokkenheid bij onze expertises en cliënteel en aandacht voor de uitstraling van het kantoor en het beroep. Neem contact met ons op als jij je hierin herkent.

Stageplaats aanvragen?

Voor het departement PPS - Overheidscontracten en -opdrachten zijn wij op zoek naar een advocaat-stagiair(e) met de ambitie om de expansie van ons departement mee te ondersteunen. Het is ons engagement om elke stagiair die met volle toewijding kiest voor een carrièrestart in ons departement na 3 tot 5 jaar af te leveren als topprofessional.