Webinars

Je kan nu al inschrijven voor webinars en ze eventueel later bekijken wanneer u dat zelf wil én op een tijdstip dat het voor u past! U ontvangt een link naar de uitzending die voor onbeperkte duur beschikbaar blijft.

Aankomende live webinars

Syndicaal overleg in de publieke sector
17 november 2022 van 10u30 tot 12u00 - Syndicaal overleg in de publieke sector

Hoe het syndicaal overleg moet worden georganiseerd, over welke materies er moet worden onderhandeld...

Inschrijven en meer informatie
Staatssteunregels voor lokale besturen
1 december 2022 van 14u00 tot 16u00 - Staatssteunregels voor lokale besturen

Dit webinar geeft een inleiding van de Europese staatssteunregels, toegepast op lokale besturen.

Inschrijven en meer informatie
Het delen van personeel
15 december 2022 van 14u00 tot 15u30 - Het delen van personeel

Overzicht van alle vormen van personeelsmobiliteit, ook de mogelijkheden om...

Inschrijven en meer informatie
Actualia voor lokale juristen. Bent u nog mee?
Meer informatie volgt nog
Zet het nieuwe burgerlijk wetboek de vastgoedpraktijk op z’n kop?
Meer informatie volgt nog
Actualia digitalisering/GDPR.


Meer informatie volgt nog
Beginselen van behoorlijk burgerschap: toolkit voor lokale besturen.
Meer informatie volgt nog
Lokaal Investeren: de gemeente als publieke investeringsprotagonist.
Meer informatie volgt nog

BEKIJK BETALENDE ON DEMAND WEBINARS 2022

BEKIJK BETALENDE ON DEMAND WEBINARS 2021

BEKIJK GRATIS ON DEMAND WEBINARS

GD&A Webinar Abonnement

Disciplina vitae scipio

GD&A Advocaten mocht sinds het voorjaar 2020 reeds méér dan 900 unieke deelnemers begroeten in het kader van de door ons kantoor georganiseerde webinars. We blijven met dit populaire, flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart trekken van kennisdeling met de lokale besturen.

Om de trouwe deelnemers aan de webinars te honoreren, heeft GD&A in 2022 opnieuw een voordelige abonnementsformule uitgewerkt. Voor een bedrag van 490 EUR incl. btw kan uw bestuur (gemeente, OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten samen) aan alle webinars van 2022 deelnemen (tot 10 deelnemers per webinar). Deze formule is veel voordeliger dan het gebruikelijk tarief van 49 EUR per webinar per deelnemer. Uw bestuur betaalt op deze wijze minder dan 10% van de prijs voor de afzonderlijke (minimaal gegarandeerde) 12 webinars voor 10 personen.

Natuurlijk wil u graag weten welke webinars er in 2022 op het programma staan. We streven naar minimaal 12 webinars gelijkmatig verspreid over het jaar. Ook wat betreft de thema’s streven we naar een degelijke spreiding zodat alle interessegebieden voor lokale besturen aan bod komen: fiscaliteit, overheidsopdrachten, omgevingsrecht, gemeentewegen, personeel, vennootschaps- en verenigingsrecht, verzelfstandiging, vastgoedrecht,…De volgende 12 maanden worden webinars georganiseerd rond volgende thema’s (niet in chronologische volgorde):

 • Actualia voor lokale juristen. Bent u nog mee?
 • Boek V Verbintenissen: zet het nieuwe burgerlijk wetboek (andermaal) de vastgoedpraktijk op z’n kop ?
 • Bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening & milieu; naar een multidisciplinaire en effectieve handhaving van het geïntegreerde omgevingsrecht
 • Hoe maak ik een goed verslag van nazicht op?
 • Regelmatigheidsonderzoek – ’t is nie moeilijk, ’t is nie gemakkelijk…
 • Stedenbouwkundige last vs gemeentebelasting vs retributie
 • Actualia digitalisering/GDPR
 • Week van Duurzame Gemeente
 • Beginselen van behoorlijk burgerschap: toolkit voor lokale besturen
 • De gemeenteraad en de nieuwe ‘zaak der wegen’ sinds het Decreet Gemeentewegen
 • Lokaal Investuren: de gemeente als publieke investeringsprotagonist
 • Lokale vastgoedinitiatieven met maatschappelijke return: Where no man has gone before!
 • Lokaal bestuur als horeca-ondernemer: fiscale aspecten
 • Syndicaal overleg in de publieke sector
 • Het delen van personeel

Past de datum van het live webinar u niet? Geen probleem, want de webinars zijn achteraf on demand te herbekijken.

Meer info over webinars?

Contacteer steven Michiels