Christiaan Oosterlinck

Omgevingsrecht
Christiaan Oosterlinck

Christiaan Oosterlinck behaalde in 2018 het diploma Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Gedurende deze opleiding specialiseerde hij zich in het publiek recht en binnen de gelijknamige afstudeerrichting ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor het omgevingsrecht, na het volgen van het keuzevak 'Ruimtelijke Ordening'.

In augustus 2018 vervoegde Christiaan Oosterlinck het advocatenkantoor GD&A Advocaten, alwaar hij zich voornamelijk toelegde op dossiers inzake omgevingsrecht.

In maart 2020 ging Christiaan aan de slag als jurist binnen GD&A Advocaten, en dit nog steeds binnen het departement Omgevingsrecht.

Als jurist wordt Christiaan ingeschakeld om lokale besturen te ontlasten in functie van het uitvoeren van de taken van een omgevingsambtenaar. In deze context stond Christiaan als medewerker binnen het team Omgevingsrecht reeds verschillende gemeenten bij met de redactie van de adviezen (in vergunningsdossiers) aan het college van burgemeester en schepenen.

Naam
Christiaan Oosterlinck
Departement
Omgevingsrecht
Specialisaties
Omgevingsrecht