Hanna Poel

Hanna Poel

Hanna Poel vervoegde GD&A Advocaten in september 2022 waar zij de rol van Communication Assistant verkreeg. Haar takenpakket bestaat o.a. uit administratieve en ondersteunende taken voor de advocaat-medewerkers.

Ze zal ook deels ondersteuning bieden voor zowel IT-infrastructuur en het gebruik van allerhande applicaties, als voor de externe communicatie via diverse kanalen zoals: website, nieuwsbrieven, sociale media ...

Naam
Hanna Poel
Departement
Specialisaties
Communication Assistant