Nikita Van Kerkhoven

Ondernemings- en vennootschapsrecht
Nikita Van Kerkhoven

Nikita Van Kerkhoven studeerde in 2019 met onderscheiding af aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar opleiding focuste zij zich op het ondernemingsrecht in de brede zin, waarin ze ook haar thesis over de bescherming van de financiële consument als belegger en kredietnemer schreef. Dankzij deze opleiding ontwikkelde ze een bijzondere interesse in het insolventierecht en het handelsrecht, hetgeen haar tevens inspireerde om in de zomer van 2018 een vrijwillige zomeropleiding aan de European University of Cyprus te volgen aangaande het Europese mededingingsrecht..

Onmiddellijk na het afronden van haar studies vervoegde Nikita GD&A Advocaten in juli 2019 waar zij deel uitmaakt van het departement Ondernemingsrecht & Vastgoed en zich toelegt op dossiers inzake het ruimere ondernemings- en vastgoedrecht. Sinds juli 2021 neemt zij ook dossiers binnen de materie van het privaat-bouwrecht op.

Naam
Nikita Van Kerkhoven
Departement
Ondernemings- en vennootschapsrecht
Specialisaties
Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Privaat Bouwrecht, Contractenrecht