Seminaries

GD&A organiseert al dan niet met partners regelmatig seminaries waarop wijzigingen in de wetgeving of toelichting bij een actueel thema aan bod komen.

We komen ondertussen langzaam uit het dal van de Corona beperkingen en organiseerden dinsdag 23 juni als één van de eersten, met de Filbert Academy opnieuw een seminarie. We deden dat zeer voorzichtig, voor een klein publiek in een grote zaal en kregen er meteen positieve reacties op.

Filbert. Corona. Een jaar geleden zou je gedacht hebben : wasda?

Toch waren net dat de trefwoorden op de studiedag "Verzelfstandiging" die GD&A op 23 juni in het - voor Haacht - verre Oevel organiseerde binnnen het aanbod van de Filbert Academy.
Een batterij aan advocaten fileerde er de wetgeving rond dit thema. Een tiental collega's zaten er op veilige afstand geboeid naar te luisteren. Op een klein dagje werden echt alle aspecten van het thema belicht en kwamen pertinente topics aan bod.
Coronagewijs werd de lunch met onze collegabubbel - maar niet met minder smaak - genuttigd. Het was fijn om weer in levende lijve met veelal nieuwe collega's te kunnen babbelen en ervaringen uitwisselen. Voor herhaling vatbaar !
(Luc Van Rillaer - AD Haacht)

Seminaries

06/10
Studienamiddag "Actualia voor lokale besturen" - Tweede editie op dinsdag 6 oktober 2020 te Mechelen

In 2020 nemen de lokale besturen een aanvang met de realisatie van hun beleidsplannen. In de steeds sneller wijzigende gejuridiseerde wereld is het een uitdaging deze ambities rechtszeker te vertalen. Wij zorgen ervoor dat u door de bomen het bos blijft zien. Deze keer hebt u de keuze tussen het traditionele programma van juridische actualia met rechtstreekse impact op lokale besturen of een stevige onderdompeling in duurzaamheid en circulariteit. Wij reiken u juridische tools aan die u toelaten daadwerkelijke en haalbare stappen te zetten om uw engagementen en verplichtingen naar de huidige en toekomstige generaties na te komen.

Deze aanvullende studienamiddag gaat door op 6 oktober 2020 te Mechelen en wordt georganiseerd door Uitgeverij Vanden Broele in samenwerking met GD&A Advocaten. Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda!

Burgemeesters, voorzitters bijzonder comité, algemeen directeurs, financieel directeurs, adjunct-financieeldirecteurs, leidinggevenden lokale besturen, ...
Predikherenklooster - Goswin de Stassartstraat 88 - 2800 Mechelen

Meest recente seminaries

23/06/2020
Filbert academy 23/06/2020 te Oevel: Lokale verzelfstandiging in al haar facetten. Nec temere, nec timide!
Meer info
04/06/2020
UITGESTELD! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op donderdag 4 juni 2020 te Leuven
Meer info
02/06/2020
UITGESTELD! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op dinsdag 2 juni 2020 te Gent
Meer info

Events

Mede door onze betrokkenheid in alle aspecten van het lokaal bestuur in Vlaanderen zijn we vaak actief in events met een maatschappelijk karakter die de band met onze doelgroep verder aanhalen. Ook binnen het kantoor organiseren we zeer frequent activiteiten met onze (zelfstandige) medewerkers om de informele banden te versterken.

Events

Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren

Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren

29/06/2020 - 06/11/2020

Ons schitterende kantoorgebouw in Lokeren leent zich uitermate goed om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, de deuren open te gooien en bezoekers te verwennen met kunst.

Meer info

Meest recente events

29/06/2020 - 06/11/2020
Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren
Meer info
30/01/2020
GD&A zet het jaar opnieuw positief in met een geslaagd nieuwjaarsevent!
Meer info
22/01/2020
GD&A als partner/sponsor aanwezig op talrijke nieuwjaarsrecepties van Exello.Net!
Meer info