Seminaries

GD&A organiseert al dan niet met partners regelmatig seminaries waarop wijzigingen in de wetgeving of toelichting bij een actueel thema aan bod komen. Deze studiedagen zijn tevens een moment bij uitstek om te netwerken met collega’s die jullie zelfde bezorgdheden delen. We maken er een punt van om zowel inhoudelijk als wat onthaal betreft de genodigden een boeiende ontmoeting aan te bieden.

Seminaries

21/04
UITGESTELD OMWILLE VAN CORONA MAATREGELEN! Een nieuwe datum wordt later medegedeeld. Studienamiddag "Actualia voor lokale besturen" - Tweede editie op dinsdag 21 april 2020.

In 2020 nemen de lokale besturen een aanvang met de realisatie van hun beleidsplannen. In de steeds sneller wijzigende gejuridiseerde wereld is het een uitdaging deze ambities rechtszeker te vertalen. Wij zorgen ervoor dat u door de bomen het bos blijft zien. Deze keer hebt u de keuze tussen het traditionele programma van juridische actualia met rechtstreekse impact op lokale besturen of een stevige onderdompeling in duurzaamheid en circulariteit. Wij reiken u juridische tools aan die u toelaten daadwerkelijke en haalbare stappen te zetten om uw engagementen en verplichtingen naar de huidige en toekomstige generaties na te komen.

Deze aanvullende studienamiddag gaat door op 21 april 2020 (uitgesteld) te Mechelen en wordt georganiseerd door Uitgeverij Vanden Broele in samenwerking met GD&A Advocaten. Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda!

Burgemeesters, voorzitters bijzonder comité, algemeen directeurs, financieel directeurs, adjunct-financieeldirecteurs, leidinggevenden lokale besturen, ...
Predikherenklooster - Goswin de Stassartstraat 88 - 2800 Mechelen
02/06
NIEUWE DATUM! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op dinsdag 2 juni 2020 te Gent

Vanden Broele organiseert een praktijkgerichte studiedag, die doorgaat op dinsdag 2 juni 2020 te Gent over het onderwerp "Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 - De procedures en rechtspraak voor contractanten en statutairen haarfijn doorgelicht" met als gastspreekster Gitte laenen, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten.

Algemeen directeurs, adjunct-algemeendirecteurs, diensthoofden personeel, juridische medewerkers persooneelsdienst en juristen arbeidsrecht
Holiday Inn Gent Expo - Maaltekouter 3, 9051 Gent
04/06
NIEUWE DATUM! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op donderdag 4 juni 2020 te Leuven

Vanden Broele organiseert een praktijkgerichte studiedag, die doorgaat op donderdag 4 juni 2020  te Leuven over het onderwerp "Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 - De procedures en rechtspraak voor contractanten en statutairen haarfijn doorgelicht" met als gastspreekster Gitte laenen, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten.

Algemeen directeurs, adjunct-algemeendirecteurs, diensthoofden personeel, juridische medewerkers persooneelsdienst en juristen arbeidsrecht
Provinciehuis Leuven - Provincieplein 1, 3010 Leuven

Meest recente seminaries

05/12/2019
Gemeentebelastingen als instrument inzake ruimtelijk- en woonbeleid
Meer info
18/11/2019
Studiedag "BTW voor lokale besturen" op maandag 18 november 2019 te Berchem
Meer info
21/10/2019
Onder de microscoop en breedbeeld
Meer info

Events

Mede door onze betrokkenheid in alle aspecten van het lokaal bestuur in Vlaanderen zijn we vaak actief in events met een maatschappelijk karakter die de band met onze doelgroep verder aanhalen. Ook binnen het kantoor organiseren we zeer frequent activiteiten met onze (zelfstandige) medewerkers om de informele banden te versterken.

Events

Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren

Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren

26/06/2020 - 06/11/2020

Ons schitterende kantoorgebouw in Lokeren leent zich uitermate goed om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, de deuren open te gooien en bezoekers te verwennen met kunst.

Meer info
Culinair genieten in de GD&A-tuin van Huis Thuysbaert: Bistro Vienna en RVVino openen samen ‘Secret Garden’ tijdens Lokerse Feestweek

Culinair genieten in de GD&A-tuin van Huis Thuysbaert: Bistro Vienna en RVVino openen samen ‘Secret Garden’ tijdens Lokerse Feestweek

31/07/2020 - 09/08/2020

Een pop-uprestaurant in de mooiste parktuin van de Lokerse binnenstad waar je kan genieten van een vijfgangenmenu met aangepaste wijnen. Dat is wat Bistro Vienna en RVVino je deze zomer tien dagen lang voorschotelen tijdens de Lokerse Feestweek van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus.

Meer info

Meest recente events

30/01/2020
GD&A zet het jaar opnieuw positief in met een geslaagd nieuwjaarsevent!
Meer info
22/01/2020
GD&A als partner/sponsor aanwezig op talrijke nieuwjaarsrecepties van Exello.Net!
Meer info
19/12/2019
Het Nieuwe Decreet Gemeentewegen
Meer info