Seminaries

GD&A organiseert al dan niet met partners regelmatig seminaries waarop wijzigingen in de wetgeving of toelichting bij een actueel thema aan bod komen. Deze studiedagen zijn tevens een moment bij uitstek om te netwerken met collega’s die jullie zelfde bezorgdheden delen. We maken er een punt van om zowel inhoudelijk als wat onthaal betreft de genodigden een boeiende ontmoeting aan te bieden.

Seminaries

25/02
GD&A Webinar op donderdag 25 februari om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 1) draaiboek rooilijnprocedure

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de administratieve rooilijn-/opheffingsprocedure te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente.

voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
25/03
GD&A Webinar op donderdag 25 maart om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 2) handhaving

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de nieuwe mogelijkheden om handhavend op te treden te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente.

voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Meest recente seminaries

21/01/2021
GD&A Webinar op donderdag 21 januari 2021 om 14u: gemeentelijke leegstandsheffingen
Meer info
10/12/2020
GD&A Webinar op donderdag 10 december om 14u: Het nieuwe goederenrecht een zegen voor de vastgoedpraktijk of een maat voor niets?
Meer info
22/10/2020
GD&A Webinar op donderdag 22 oktober: 6% btw op schoolgebouwen
Meer info

Events

Mede door onze betrokkenheid in alle aspecten van het lokaal bestuur in Vlaanderen zijn we vaak actief in events met een maatschappelijk karakter die de band met onze doelgroep verder aanhalen. Ook binnen het kantoor organiseren we zeer frequent activiteiten met onze (zelfstandige) medewerkers om de informele banden te versterken.

Events

Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten

Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten

28/12/2020 - 31/08/2021

Ons schitterende kantoorgebouw in Lokeren leent zich uitermate goed om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, de deuren open te gooien en bezoekers te verwennen met kunst.

Meer info

Meest recente events

28/12/2020 - 31/08/2021
Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten
Meer info
30/09/2020
Een geslaagd seminarie! Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten"
Meer info
29/06/2020 - 06/11/2020
Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren
Meer info