Seminaries

GD&A organiseert al dan niet met partners regelmatig seminaries waarop wijzigingen in de wetgeving of toelichting bij een actueel thema aan bod komen. Deze studiedagen zijn tevens een moment bij uitstek om te netwerken met collega’s die jullie zelfde bezorgdheden delen. We maken er een punt van om zowel inhoudelijk als wat onthaal betreft de genodigden een boeiende ontmoeting aan te bieden.

Seminaries

18/08
GD&A webinar op woensdag 18 augustus om 10u: Actiemiddelen in hoofde van de aanbesteder: een lege doos?

Tijdens deze sessie gaan we na welke wettelijke actiemiddelen een aanbesteder heeft en in welke mate deze effectief kunnen worden aangewend / ingezet.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Meest recente seminaries

27/07/2021
GD&A webinar op dinsdag 27 juli om 14u: Bestuurlijke handhaving
Meer info
25/06/2021
Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 25 juni te Eksel
Meer info
17/06/2021
GD&A Webinar op donderdag 17 juni om 14u: Handhaving RO: praktische aandachtspunten en valkuilen
Meer info

Events

Mede door onze betrokkenheid in alle aspecten van het lokaal bestuur in Vlaanderen zijn we vaak actief in events met een maatschappelijk karakter die de band met onze doelgroep verder aanhalen. Ook binnen het kantoor organiseren we zeer frequent activiteiten met onze (zelfstandige) medewerkers om de informele banden te versterken.

Events

Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten

Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten

28/12/2020 - 31/08/2021

Ons schitterende kantoorgebouw in Lokeren leent zich uitermate goed om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, de deuren open te gooien en bezoekers te verwennen met kunst.

Meer info

Meest recente events

28/12/2020 - 31/08/2021
Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten
Meer info
30/09/2020
Een geslaagd seminarie! Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten"
Meer info
29/06/2020 - 06/11/2020
Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren
Meer info