Seminaries

GD&A organiseert al dan niet met partners regelmatig seminaries waarop wijzigingen in de wetgeving of toelichting bij een actueel thema aan bod komen. Deze studiedagen zijn tevens een moment bij uitstek om te netwerken met collega’s die jullie zelfde bezorgdheden delen. We maken er een punt van om zowel inhoudelijk als wat onthaal betreft de genodigden een boeiende ontmoeting aan te bieden.

Seminaries

06/12
UITGESTELD: Studienamiddag "Actualia voor lokale besturen" - derde editie op 6 december 2021 te Leuven

De studiedag wordt uitgesteld naar een latere datum omwille van de corona-situatie. Wij houden u op de hoogte.

Verandering. Als meest nabije overheid opereren lokale besturen vaak in het oog van de storm. In de steeds sneller wijzigende gejuridiseerde wereld is een standvastig kompas dan ook meer dan ooit een noodzaak om geen schipbreuk te lijden door een verkeerde juridische vertaling van de bestuurlijke ambities.

Om vlot bij te blijven met al wat beweegt op juridisch vlak bieden GD&A Advocaten en Vanden Broele u de keuze tussen het ondertussen vertrouwde basisprogramma van juridische actualia en het thema “Vertrouwen is goed, controle is beter” omtrent het moeilijke evenwicht tussen zogenaamde efficiënte zelfsturing en dwangmatige controle. Wij reiken u juridische tools aan die u toelaten daadwerkelijke en haalbare stappen te zetten om uw engagementen en verplichtingen ten volle en duurzaam na te komen, ook in woelige wateren.

Voor burgemeesters, voorzitters bijzonder comité voor de sociale dienst, algemeen directeurs, financieel directeurs, managementteam, leidinggevenden lokale besturen, dienstverleners lokale besturen, ...
Provinciehuis Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
16/12
GD&A webinar "De goede overheidsbestuurder: de rechten en plichten van bestuurders in overheidscontext" op donderdag 16 december om 14u

Tijdens het webinar zullen de rechten, de plichten, de verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde aansprakelijkheden van de bestuurder worden toegelicht.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.

Meest recente seminaries

18/11/2021
GD&A webinar op donderdag 18 november om 14u: Bootcamp procedure gemeentebelastingen
Meer info
28/10/2021
GD&A webinar op donderdag 28 oktober om 14u: Actualia vastgoedrecht
Meer info
22/10/2021
Seminarie "Het nieuw goederenrecht" en "Gemeentewegen" op 22 oktober 2021 te Lokeren
Meer info

Events

Mede door onze betrokkenheid in alle aspecten van het lokaal bestuur in Vlaanderen zijn we vaak actief in events met een maatschappelijk karakter die de band met onze doelgroep verder aanhalen. Ook binnen het kantoor organiseren we zeer frequent activiteiten met onze (zelfstandige) medewerkers om de informele banden te versterken.

Events

Career Event

Career Event

01/12/2021

In navolging van de universitaire jobbeurzen organiseert GD&A Advocaten naar jaarlijkse gewoonte haar eigen CAREER EVENT.

Info en inschrijven
Tentoonstelling Adi Verbeke: “Een kynicus op zoek naar de perfecte (gespannen) lijn.”

Tentoonstelling Adi Verbeke: “Een kynicus op zoek naar de perfecte (gespannen) lijn.”

01/12/2021 - 13/03/2022

GD&A Advocaten is trots u opnieuw een hoogwaardige tentoonstelling aan te bieden in huis Thuysbaert te Lokeren onder curatorschap van Johan De Fré.

De tentoonstelling loopt tussen 1 december 2021 en 13 maart 2022.
Opendeurweekends op 11 en 12 december 2021 en 15 en 16 januari 2022 tussen 10.00u en 17.00u.

Meer info

Meest recente events

28/12/2020 - 31/08/2021
Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten
Meer info
30/09/2020
Een geslaagd seminarie! Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten"
Meer info
29/06/2020 - 06/11/2020
Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren
Meer info