Seminaries

GD&A organiseert al dan niet met partners regelmatig seminaries waarop wijzigingen in de wetgeving of toelichting bij een actueel thema aan bod komen. Deze studiedagen zijn tevens een moment bij uitstek om te netwerken met collega’s die jullie zelfde bezorgdheden delen. We maken er een punt van om zowel inhoudelijk als wat onthaal betreft de genodigden een boeiende ontmoeting aan te bieden.

Seminaries

22/04
GD&A Webinar op donderdag 22 april om 14u: Fiscale aspecten van stadsontwikkelings- en vastgoedactiviteiten in een AGB

GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van de fiscale gevolgen van het opstarten van stadsontwikkelings- en vastgoedactiviteiten in een AGB.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
27/05
GD&A webinar op donderdag 27 mei om 14u: Eerste hulp bij een datalek: draaiboek

Doel van deze opleiding bestaat erin (het belang van-) datalekken te leren identificeren én aan de hand van een draaiboek de verschillende stappen te schetsen waarop (best) wordt gehandeld bij het vaststellen van een datalek binnen uw organisatie, met steeds weergave van praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.

voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
01/06
Webinar on demand met live terugkoppelmoment vanaf 1 juni 2021: Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking

Uitgeverij Vanden Broele organiseert i.s.m. GD&A Advocaten een webinar on demand met live terugkoppelmoment over het thema "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking".

Nu de beleidsplannen worden uitgerold, blijkt dat verzelfstandiging opnieuw hoog op de agenda wordt geplaatst. Gemeentelijke infrastructuurprojecten, rationalisaties, de discussie actor-regisseur, de uitdagingen in de zorg en andere vragen om antwoorden die men binnen het moederbestuur niet steeds adequaat kan bieden. De beslagen juristen van GD&A bieden een inzichtelijk drieluik dat volledig in functie staat van het afwegen van duurzame keuzes voor besturen die het pad van verzelfstandiging verkennen of verder wensen uit te werken.

Management, juristen, organisatieverantwoordelijken, ...
17/06
GD&A Webinar op donderdag 17 juni om 14u: Handhaving RO: praktische aandachtspunten en valkuilen

Handhaving is het sluitstuk van het omgevingsrecht, zonder een effectief optreden tegen stedenbouwkundige misdrijven blijft het beleid omtrent ruimtelijke ordening dode letter.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
25/06
Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 25 juni te Eksel

In deze masterclass wordt van gedachten gewisseld over de juridische essentialia en de mecha­nismen die zeker moeten deel uitmaken van een organisatiebeheersingssys­teem. De directeurs hebben dus nood aan een gereedschapskist of verbanddoos. Deze masterclass wil hiervoor de broodnodige tools en reflexen aanreiken.

Algemeen en financieel directeurs van lokale besturen
GD&A kantoor Eksel - stationsstraat 1, 3940 Hechtel-Eksel

Meest recente seminaries

25/03/2021
GD&A Webinar op donderdag 25 maart om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 2) handhaving
Meer info
25/02/2021
GD&A Webinar op donderdag 25 februari om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 1) draaiboek rooilijnprocedure
Meer info
21/01/2021
GD&A Webinar op donderdag 21 januari 2021 om 14u: gemeentelijke leegstandsheffingen
Meer info

Events

Mede door onze betrokkenheid in alle aspecten van het lokaal bestuur in Vlaanderen zijn we vaak actief in events met een maatschappelijk karakter die de band met onze doelgroep verder aanhalen. Ook binnen het kantoor organiseren we zeer frequent activiteiten met onze (zelfstandige) medewerkers om de informele banden te versterken.

Events

Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten

Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten

28/12/2020 - 31/08/2021

Ons schitterende kantoorgebouw in Lokeren leent zich uitermate goed om, wanneer de gelegenheid zich voordoet, de deuren open te gooien en bezoekers te verwennen met kunst.

Meer info

Meest recente events

28/12/2020 - 31/08/2021
Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten
Meer info
30/09/2020
Een geslaagd seminarie! Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten"
Meer info
29/06/2020 - 06/11/2020
Tentoonstelling in huis Thuysbaert te Lokeren
Meer info