Programma GD&A webinars

SCHRIJF JE IN VOOR LIVE WEBINARS 2023
Niet chronologisch

 • Recht op btw-aftrek vanuit de bril van lokale besturen, AGB's en andere EVA's
 • De erkenning van aannemers
 • Gemeentelijke subsidies: vertrouwen is goed, controle is beter
 • De (strafrechtelijke) aansprakelijkheid overheidsbestuurders
 • ESG-beleid bij de (lokale) besluitvorming
 • De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen
 • De nieuwe regelgeving woonuitbreidingsgebieden
 • Actualia vastgoed anno ’23 (waaronder stukje nieuwe pachtregelgeving, -nieuw verbintenissenrecht, ...)
 • Lokale besturen en mogelijkheden m.b.t. zekerheden bij vastgoedprojecten
 • Doorwerking van het privaat personeelsrecht in de publieke sector
 • GDPR / privacy
 • Klimaat / duurzaamheid


  BEKIJK BETALENDE ON DEMAND WEBINARS 2022

  BEKIJK BETALENDE ON DEMAND WEBINARS 2021

  BEKIJK GRATIS ON DEMAND WEBINARS

  GD&A Webinar Abonnement

  Disciplina vitae scipio

  GD&A Advocaten mocht sinds het voorjaar 2020 reeds méér dan 900 unieke deelnemers begroeten in het kader van de door ons kantoor georganiseerde webinars. We blijven met dit populaire, flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart trekken van kennisdeling met de lokale besturen.

  Om de trouwe deelnemers aan de webinars te honoreren, heeft GD&A in 2023 opnieuw een voordelige abonnementsformule uitgewerkt. Voor een bedrag van 549 EUR incl. btw kan uw bestuur (gemeente, OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten samen) aan alle webinars van 2023 deelnemen (tot 10 deelnemers per webinar). Deze formule is veel voordeliger dan het gebruikelijk tarief van 50 EUR per webinar per deelnemer. Uw bestuur betaalt op deze wijze minder dan 10% van de prijs voor de afzonderlijke (minimaal gegarandeerde) 12 webinars voor 10 personen.

  Natuurlijk wil u graag weten welke webinars er in 2023 op het programma staan. We streven naar ca. 12 webinars gelijkmatig verspreid over het jaar. Ook wat betreft de thema’s streven we naar een degelijke spreiding zodat alle interessegebieden voor lokale besturen aan bod komen: fiscaliteit, overheidsopdrachten, omgevingsrecht, gemeentewegen, personeel, vennootschaps- en verenigingsrecht, verzelfstandiging, vastgoedrecht, …  De volgende 12 maanden worden webinars georganiseerd rond volgende thema’s (niet in chronologische volgorde):

   • Recht op btw-aftrek vanuit de bril van lokale besturen, AGB's en andere EVA's
   • De erkenning van aannemers
   • Gemeentelijke subsidies: vertrouwen is goed, controle is beter
   • De (strafrechtelijke) aansprakelijkheid overheidsbestuurders
   • ESG-beleid bij de (lokale) besluitvorming
   • De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen
   • De nieuwe regelgeving woonuitbreidingsgebieden
   • Actualia vastgoed anno ’23 (waaronder stukje nieuwe pachtregelgeving, -nieuw verbintenissenrecht, ...)
   • Lokale besturen en mogelijkheden m.b.t. zekerheden bij vastgoedprojecten
   • Doorwerking van het privaat personeelsrecht in de publieke sector
   • GDPR / privacy
   • Klimaat / duurzaamheid

  Past de datum van het live webinar u niet? 

  Geen probleem, want de webinars zijn achteraf on demand te herbekijken.

  Meer info over webinars?

  Contacteer steven Michiels