Lantis en GD&A gaan samenwerken voor de realisatie van de (Oosterweel-)verbinding en de mobiliteit en welvaart van Vlaanderen.
Ons schitterend kantoorgebouw, beschermd als monument sinds 1998, deed in het verleden tijdelijk dienst als museum van de Stad Lokeren. Vanuit duurzaam ondernemerschap stellen wij ons gebouw op geregelde tijdstippen terug open voor het publiek. Ook dit jaar loopt een unieke tentoonstelling van de werken van Johan De Fré. Bezoeken (voorlopig) enkel na afspraak.
De stad Lier voorzag via een ruimtelijk uitvoeringsplan de nodige ruimte voor sport en recreatie op de site Hoge Velden. Na het succesvol doorlopen van een gerechtelijke onteigeningsprocedure werden de eigendomsrechten verworven, zodat de sport- en recreatiecluster kan worden gerealiseerd.

Advocaten in administratief recht, fiscaal recht en ondernemingsrecht.

Ontdek onze expertise

In de kijker

GD&A Advocaten heeft een publiek private samenwerking aangegaan met de gemeente Wezembeek-Oppem

GD&A Advocaten verstrekte in dit omvangrijke PPS-project een allround juridische begeleiding. Zo stond het kantoor in voor extensieve advisering tijdens de gunningsfase van het project, gaande van de screening en optimalisering van opdrachtdocumenten tot bijstand bij de beoordeling van aanvragen tot deelneming en offertes. De taak van het kantoor beperkte zich niet alleen tot de gunningsfase, maar eveneens de uitvoeringsfase. Gedurende de looptijd van het project stond GD&A Advocaten daarenboven in voor het aanreiken van ad-hoc oplossingen naar aanleiding van adviesvragen van diverse aard. Ook in het luik omgevingsrecht stond GD&A Advocaten de Gemeente Wezembeek-Oppem bij met raad en daad.

Lees meer

GD&A verzekert de dienstverlening tijdens de Corona crisis

Tijdens de gehele periode van veiligheidsmaatregelen om de Corona epidemie te beheersen past ons kantoor zich maximaal aan om de ondersteuning van al zijn cliënten te waarborgen.

  • Elk van onze 4 kantoren blijft onverminderd telefonisch bereikbaar.
  • Onze advocaten zullen tijdens deze periode zoveel mogelijk telewerken maar zijn daarom niet minder ter beschikking voor een effectieve behandeling van dossiers.
  • Vergaderingen die geen uitstel verdragen blijven uiteraard na overleg mogelijk, zowel op de locatie van de cliënt als in onze eigen kantoren.
  • In lijn met onze interne afspraken over verantwoorde fysieke omgang tussen collega’s passen wij ditzelfde toe in contacten met cliënten, zowel in eigen kantoren als op locatie.
  • Teleconferencing, Teams, Face Time, … alle middelen om overleg op afstand te faciliteren zijn mogelijk.
  • GD&A blijf uiteraard ook zeer nauw de beslissingen van de overheid opvolgen, meer specifiek eventuele verdere initiatieven voor een aangepaste werking van rechtbanken.

Bij voorbaat dank voor de samenwerking om de beperkte hindernissen van deze periode vlot te helpen nemen.

Over GD&A Advocaten

Met een team van een 50-tal gedreven advocaten verlenen wij juridische bijstand en advies op maat aan overheden, instellingen en gelijkgezinde bedrijven. GD&A is aanwezig op 4 locaties in Vlaanderen: Mechelen, Lokeren, Oevel en Eksel. Belangrijke kenmerken van ons handelen zijn doorgedreven expertise, resultaatgerichte aanpak en oprechte betrokkenheid bij alle klanten waarbij we steeds streven naar duurzame samenwerking.

Lees meer

Nieuws

Bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening: onbekend of onbemind?

De inwerkingtreding van het Decreet Handhaving Ruimtelijke Ordening [1] (hierna DHO) ligt al enkele jaren achter ons. Toch merken we in de handhavingspraktijk dat één van de potentieel meest impactvolle instrumenten zijnde de bestuurlijke handhaving via last onder dwangsom (LOD) [2] en bestuursdwang (BD) [3] maar sporadisch worden aangewend.

Door het niet inzetten van deze effectieve instrumenten worden regelmatig kansen op een snel herstel gemist.

Onze missie

GD&A Advocaten is een gespecialiseerde kennisonderneming die middels reële meerwaardecreatie:

  • De juridische dienstverlener wil zijn voor besturen in Vlaanderen.
  • De strategische partner wil zijn van gelijkgezinde bedrijven en hun belangenorganisaties.
" Wij geloven dat het maken van radicale keuzes inzake uitbouw van expertise en klantendoelgroep een scherpte oplevert die de onderscheidende sterkte van GD&A Advocaten gestalte geeft. "
Cies Gysen
" GD&A excelleert door de in 15 jaar opgebouwde praktijkervaring te integreren in specifieke vakgebieden die als een pakket op maat van de klant worden aangeboden. "
Bert De Keyser
" Integriteit, kwaliteit en permanente beschikbaarheid zijn de fundamenten voor een duurzame relatie met al onze cliënten. "
Tom Swerts
" Wij bieden specialisatie in dienst van de klanten. Waar noodzakelijk wordt departements-overschrijdende samenwerking ingezet voor een succesvolle dienstverlening. "
Gitte Laenen
" Zowel publiek als privaat cliënteel rekent op ons wetenschappelijk onderbouwd advies, bemiddeling en bijstand. "
Steven Michiels

Onze partners

GD&A steunt ...

Onze advocaten volgen de actualiteit en de rechtspraak in hun materies dagelijks op de voet. In combinatie met jarenlang opgebouwde specifieke kennis van de materie en het begrip van de noden van onze klanten stelt het GD&A in staat om u snel op de hoogte te brengen van belangrijke nieuwe informatie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Privacyverklaring