Innovatieve projecten

Circulaire economie

Vlaamse steden en gemeenten van de toekomst staan voor gigantische uitdagingen: om meer te doen met minder én in te zetten op duurzame ontwikkeling, is het essentieel dat inclusief, veilig en duurzaam te werk wordt gegaan. Vlaanderen zet daarom volop in op een circulaire economie, waarbij een voorname rol is weggelegd voor de lokale besturen. Ook GD&A Advocaten bouwt mee aan een duurzaam en circulair Vlaanderen, en biedt u onder deze noemer een integrale begeleiding (incl. prospectie van mogelijkheden) op vlak van:

 • Faciliterende rolmogelijkheden:
  In het streven naar duurzaamheid en circulariteit liggen er tal van faciliterende rolmogelijkheden: Hoe kunnen we circulair aanbesteden zonder rondjes te draaien? Welke mogelijkheden zijn er om duurzaamheid en circulariteit in te bedden in ruimtelijke ordening? Zijn er fiscale instrumenten om duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen? Wij zijn de juridische en strategische partner bij uitstek voor het faciliteren van uw duurzame en circulaire ambities.
 • Deel- en platformeconomie:
  Product-dienstcombinaties waarbij het efficiënt -gedeeld- gebruik van product en eigendom (al dan niet via een online platform) centraal straat, worden beschouwd als één van de hoekstenen van een duurzaam en circulair Vlaanderen. Wij loodsen u voorbij de valkuilen van het bestellen van licht (e.a.) als dienst, de zgn. ESCO's, het vastgoed as a service, ...
 • Urban mining:
  Wij begeleiden u bij het recupereren en hergebruiken van materialen uit panden als nieuw te gebruiken grondstoffen, en dit met een bijzondere aandacht voor de afvalstoffenkwalificatie ("einde-afval") én het gevreesde asbestmonster. Uw (slapend) patrimonium als (goud-)mijn van de toekomst?

CDBO/GDPR

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de GDPR, kende bij GD&A Advocaten ook de 4de industriële – digitale – revolutie haar intrede. Onder deze noemer bieden wij u een volledige begeleiding op vlak van:

 • Privacy & data
  Wij begeleiden u naar een privacy compliant omgeving, alsook bij afzonderlijke / gespecialiseerde issues (bv. gegevensuitwisseling, open data, cookies, DPIA”s, …)
  Daarenboven kunnen wij optreden als uw eigen (geoutsourcete) gediplomeerde data protection officer / manager
 • (Slimme) digitalisering
  Het uitbouwen van een “slimme regio met performante fysieke en digitale infrastructuur” zoals het Vlaams Regeerakkoord het mooi verwoordt. Wij zijn de juridische en strategische partner bij uitstek bij uw slimme, digitale projecten (bv. sensor data, real time (traffic) information, digitale platformen, escrow-overeenkomsten, AI, …)
 • (Digitale) communicatie
  We communiceren vandaag veel makkelijker, sneller, … maar ook gevaarlijker dan ooit. Wij loodsen u voorbij de valkuilen, eventueel in de rol van uw eigen (geoutsourcete) communication officer.

KENNISDELING

GD&A Advocaten deelt haar expertise niet alleen via de klassieke adviespraktijk, maar ook door de organisatie van opleidingen in de ruime zin.

Naast klassieke seminaries en studiedagen organiseert GD&A Advocaten op regelmatige basis opleidingen in samenwerking met tal van partners zoals uitgeverijen, opleidingsinstellingen en niet-juridische experten. Het kantoor trekt volop de kaart van de digitalisering en biedt tal van webinars aan, zowel “live” als “on demand”. GD&A Advocaten biedt ook in house opleidingen op maat van de klant.

Meer weten? Welke opleidingen komen eraan?

LEGAL INTERIM


Besturen en bedrijven moeten vaak projectmatig of structureel kunnen terugvallen op een eigen juridische dienst. Wanneer de interne juridische dienst overbevraagd wordt of wanneer de juristen in loondienst even niet ter beschikking zijn, garandeert het concept van Legal Interim Management een snelle en flexibele aanpak voor problemen van tijdelijke aard. Opdrachtgevers met positieve ervaringen rond legal outsourcing geven als belangrijkste voordelen de snelle beschikbaarheid aan, de extra knowhow, de financieel interessante oplossing, en de grote flexibiliteit.

GD&A speelt al jaren in op deze actuele trend en wil voor zijn klanten in dit segment nog meer dan vroeger een vaste en flexibele partner worden.

Bekijk ons aanbod

Publicaties

 • J. De Wit en L. Henckens, Eerste lokale ervaringen met het onteigeningsdecreet. Geraakt de motor op toerental of is er al revisie nodig?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • G. Laenen en P. Gielen, Uitvoering overheidsopdrachten. Wat een leidend ambtenaar lijden kan. online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • N. Wouters en L. Poukens, Lokale belasting- en retributiereglementen. Estote perfecti of knippen en plakken?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • B. De Keyser en W. Mariën, Ethical hackers, GDPR en pricacy. Hoeveel audit verdraagt een bestuur?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • T. Swerts en T. Vanderreydt, Ruimtelijke uitvoeringsplannen in samenwerking met private partijen. Anything goes of Josef K.?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • G. Laenen en C. Van Landeghem, Evaluaties voor lokaal overheidspersoneel niet verplicht maar wel verplichtend. Een goede rechtspositieregeling kan wonderen doen., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • J. Dewit, Effectief handhaven op grond van art. 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Afdwingbaarheid en kostenrecuperatie. De tantaluskwelling., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • T. Swerts en W. Poelmans, Lokale bouwprojecten en de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Der Geist der stets verneint., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • K. Van den Broeck en S. Van Asch, Verzelfstandiging en bestuurdersaansprakelijkheid. Kangoeroes pas op voor de grote boze wolf., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • K. Van den Broeck en W. Mariën en S. Taelemans, PPS en vernieuwingen in het goederenrecht voor Gemeenten en OCMW’s. Eeuwelingen krijgen een opknapbeurt., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • C. Gysen en L. Nijs, Overheidsaansprakelijkheid: Het niet nakomen van lokale milieuverplichtingen en engagementen. Over het wassende water en een (s)tikkende tijdbom., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W-J. Ingels, Als de ouders zure druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden: lokale besturen en de aanpak van het geërfde asbestpassief., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W. Rubens, Urban mining: deep down we go., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W-J. Ingels, Met omgevingsrecht naar een circulaire economie: hoe ver roeien we met de riemen die we hebben?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • W. Rubens, Alles as a service: hoe (ver) rekt de elastiek?, online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • S. Michiels en N. Wouters, Fiscale stimuli en belasting op onttrokken waarde., online publicatie Vanden Broele, november 2020
 • C. Gysen, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen, MATConnect, online publicatie Vanden Broele, december 2019
 • W-J. Ingels en J. Van Eynde, “Decreet Gemeentewegen. Hij die altijd op de vlucht is, vindt nooit de weg terug”, Omgevingconnect, online publicatie Vanden Broele, 2019.
 • G. Laenen en S. Frankard, “Overheidsopdrachten met zin voor innovatie”, online publicatie FinConnect-databank, dd. 19 november 2019.
 • G. Laenen en C. Mestdagh, “Evaluatie en tucht: Kritiek van een versneld afscheid nemen”, online publicatie Vanden Broele, dd. 13 november 2019.
 • W. Rubens en B. Vanheusden, “De afvalstoffenreglementering als knelpunt voor de circulaire economie: belemmeringen en mogelijke oplossingen.”, MER 2019, afl. 1, 34-43.
 • C. Gysen en S. Taelemans, “Samenwerken in de Zorgsector, een huwelijk onder voorwaarden.”, VIEWZ nr. 1/2018.
 • C. Gysen, L. Jolie “Overgangsbepalingen in Het Decreet Lokaal Bestuur een praktische gids”, Impuls, dd. 2018.
 • J. Joossens en C. Oosterlinck “Wie snijdt als laatste de WUG-taart aan”, Ondernemers 2018, Voka Mechelen-Kempen, 36-37.
 • E. Gypen en G. Laenen, “De motiverings- en informatieplicht van de Belgische aanbestedende overheid bij het nemen van een gunningsbeslissing, JAAN 2018, afl. 4, 429-435.
 • W. Mariën, “Digitale transformatie vs. voldoen aan GDPR: Een paradoxale verhouding?”, in Ondernemers, dd. april 2018.
 • W. Mariën, “De General Data Protection Regulation (“GDPR”) vereist inspanningen op korte én lange termijn, ook van de zorg- en gezondheidssector!”, in Ondernemers, dd. november 2017.
 • C. Gysen en S. Taelemans, “Initium ut esset. De nataliteit van een zorgbedrijf en de juridische context.”, Cahier zorgbedrijven, VIEWZ, november 2017.
 • S. Michiels, A. Kurliuk, “Teruggaaf van belasting”, in B. Buelens en W. Panis (eds.), Duiding BTW, Brussel, Larcier, 2017.
 • E. Gypen en G. Laenen, “Abnormale prijzen: onderzoeksplicht of -mogelijkheid? Een interessante uitspraak van het Gerecht EU. Vergelijking met de Belgische praktijk.”, JAAN 2017, afl. 6, 804-807.
 • C. Gysen en S. Taelemans, “OCMW’s en Zorgbedrijven. Ik is een ander”, VIEWZ nr. 2/2017.
 • S. Taelemans, 2013 - 2017 Samenvatting rechtspraak van de Raad van State in opdracht van het Tijdschrift voor Overheidsopdrachten en -overeenkomsten.
 • W. Poelmans, “In regenlaarzen wachten op de betonstop, of toch maar niet?”, MER 2017, 73.
 • W Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 21 november 2016 tot en met 1 april 2017”, MER 2016, 148-151.
 • W. Poelmans, “De Oosterweeltrein niet ontspoord door aangevochten plan-MER.”(noot onder RvS 11 september 2015, nr. 232.161), TMR 2016, 54-60.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 maart 2016 tot en met 21 november 2016”, MER 2016, 380-384.
 • S. Van Asch, K. Van den Broeck, “Hervorming Boekhoudrecht”, Ondernemers (maandblad VOKA), juni 2016, jaargang 31 n° 6, 61.
 • W. Dernau, S. Michiels, P. Peeters, “Naar financiële vereveningen tussen lokale besturen in het kader van ruimtelijk beleid?”, in Ruimte, VRP april 2016.
 • S. Michiels, “Bijzondere Belastinginspectie controleert autonome gemeentebedrijven”, in LOKAAL, VVSG januari 2016.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 december 2015 tot en met 1 maart 2016”, MER 2016, 175-178.
 • W. Poelmans, “Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 17 september 2015 tot en met 1 december 2015”, MER 2016, 83-86.