Sociaal aanbesteden en artikel 60-tewerkstelling: hand in hand?

Kan een onderneming, die niet zelf de daadwerkelijke werkgever is van de personen die behoren tot de categorie van personen met een handicap of kansarme personen, in aanmerking komen voor een voorbehouden opdracht in de zin van artikel 15 Overheidsopdrachtenwet?

Een bespreking van het arrest van de Raad van State van 29 december 2022, nr. 255.415.

Lees meer
Wijzigingen op personeelsvlak aan het DLB? Een blik op deze nieuwsbrief en u bent weer helemaal mee!

Op 29 maart 2023 werd het decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen trekken de lijn verder van het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021. Hieronder geven wij u een niet-limitatief overzicht van de belangrijkste wijzigingen aangaande personeelsmateries.

Lees meer
Mijlpaalarrest Grondwettelijk Hof als gouden sleutel van de poort tot nieuwe belastingreglementen

Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 13 april 2023, gekend onder het nummer 65/2023 en rolnummer 7783.

Lees meer
NIEUW: Departement 'Bouw- en aannemingsrecht'

Sinds kort telt GD&A Advocaten tien departementen! Teneinde de dienstverlening voor ons cliënteel verder te optimaliseren werd een apart gespecialiseerd departement bouw- en aannemingsrecht boven de doopvont gehouden. Binnen het departement bouw- en aannemingsrecht worden zowel dossiers inzake privaat bouwrecht als dossiers inzake uitvoering van overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten) en uitvoering van overheidscontracten behandeld.

Lees meer
Het aanwenden van getuigenverklaringen in het arbeidsrecht - vorm (forma) boven inhoud (substantia)?

In het arbeidsrecht wordt vaak een beroep gedaan op het getuigenbewijs. Ongeacht de waarde van het geschil is in het arbeidsrecht dergelijk bewijs immers steeds toegestaan. De bepalingen inzake de vormvereisten van getuigenverklaringen worden staan sedert 2012 vermeld in artikel 961/2 Ger.W. Doch kan het vanwege tijdsgebrek - bij bv. een ontslag om dringend reden - voorkomen dat er niet (onmiddellijk) aan deze vormvereisten voldaan kan worden. De vraag stelt zich welke sanctie zich opdringt en of deze moet uitgesproken worden.

Lees meer
NIEUW: Departement ‘Personeel & Organisatie’: het departement Overheidspersoneel in een nieuw jasje!

Niet enkel de decreetgever zit dezer dagen niet stil, ook bij GD&A Advocaten was het de hoogste tijd om de zaken te actualiseren naar de huidige realiteit.

Lees meer