Wat kan een belasting op reële huurinkomsten betekenen voor uw gemeentefinanciën?

De Tijd kopt op 21 september 2020 “Er is geen enkele reden om vastgoed minder te belasten”. Het Laatste Nieuws laat dezelfde dag weinig aan de verbeelding over en waarschuwt “Zet u schrap voor een belasting op échte huurinkomsten”.

Lees meer
Tijdloze werken van Johan De Fré en zijn Immortal spelen verlengingen in huis Thuysbaert met GD&A Advocaten. Stay the same but different!

Het kan verkeren… In het covid-19 annus horribilis 2020 werd een tentoonstelling die nooit een opening kreeg een eclatant succes. De kwaliteit van de werken van Johan De Fré en een covid-proof persoonlijke aanpak op maat in de stijl van GD&A werden door de uitgenodigde toeschouwers gesmaakt. De werken krijgen een trotse nieuwe eigenaar en een andere muur om aan te pronken. Dit schreeuwt om een bisnummer. De verkochte stukken worden vanaf het kerstverlof vervangen door de schilderijen uit de ‘Black & White Collectie’ en een selectie uit de ‘Cherries & Berries Exhibition P&H Londen december 2020. De vernieuwde tentoonstelling met een nieuwe veiling ten voordele van Unicef loopt tot en met de zomer van 2021.

Lees meer
C02-prestatieladder: in de toekomst bij alle overheidsopdrachten?

Bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen, zullen in de toekomst een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen. Er wordt meer en meer ingezet op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten. Als hulpmiddel om C2-reducties in de bouwsector te stimuleren en na succes in Nederland, vindt de CO2-Prestatieladder ook zijn weg naar België.

Lees meer
Lokale besturen gebuisd in troebel water? 400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op de riolering. Wie is juridisch verantwoordelijk?

Het reportageprogramma “Pano” deed onderzoek naar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Die blijkt volgens “Pano” erbarmelijk te zijn. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat maar liefst 400.000 woningen in Vlaanderen niet zijn aangesloten op het rioleringsnet. Hierdoor komt de Europese doelstelling om de kwaliteit van al onze waterlopen tegen 2027 op punt te brengen ernstig in het gedrang. Dreigen lokale besturen hiervoor aansprakelijk gesteld te worden? De bevoegde minister lijkt alvast te zoeken naar een stok zo bleek in een navolgend interview. De woordvoerder van VMM werpt ook -zonder zonde?- een steen in de richting van lokale besturen. Wij zetten de plichten van en risico’s voor lokale besturen op het vlak van rioolaansluiting (kort) op een rij.

Lees meer
Lokale besturen bepalen (ca-)dans coronamaatregelen

Sommige steden en gemeenten kozen er voor de Vlaamse maatregelen ter bestrijding van het coronavirus – zoals op dinsdag bekendgemaakt - vervroegd in werking te laten treden. Niet veel later besloot men dan maar ook op de “hogere” echelons een tandje bij te steken.

Lees meer
Naar een ‘prikklok’ in de publieke sector?

Op 8 juli 2020 kopte de krant De Tijd: ‘Werkgevers zonder 'prikklok' riskeren veroordeling’. Het nieuwsartikel ging verder in op het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020. Hoog tijd voor een analyse van bovenvermeld arrest met het oog op de relevantie ervan voor de lokale besturen.

Lees meer