Overheidsopdrachten – De verplicht te volgen weg ingeval er sprake is van een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de aanbesteder?

Wat met de motivatie ingeval van niet-regularisatie van een niet-rechtsgeldig ondertekende offerte, hoewel deze regularisatie mogelijk was? Bespreking van het arrest van de Franstalige Kamer Raad van State van 8 december 2021, nr. 252.355.

Lees meer
Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt

De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw voorziet dat een vermelding op de factuur voor renovatie- en herstellingswerken het btw-attest van de klant vervangt. Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op gemeenten en OCMW’s die werken aan oudere woningen laten uitvoeren.

Lees meer
Bestemmingsvreemde offertes al dan niet onmiddellijk richting de vuilbak?

PPS-projecten kaderend in gebiedsontwikkeling houden vaak verband met bestemmingsvoorschriften. Daarbij verwachten aanbestedende overheden dat de offertes conform de bestemmingsvoorschriften worden ingediend. Maar wat indien dit niet het geval is…?

Lees meer
GD&A - nieuwjaarswensen "Met Camus, Prigogine en de eenheid van eenheid in onderscheid 2022 in!"

Wij wensen u voor 2022 alvast een collectief bruisen. Dat is de vreugdevolle uitgelatenheid die we krijgen door persoonlijk samen met anderen dingen te doen. Wanneer de zee vandaag steeds meer hijgt op het zand met de gejaagde, verstikte ademhaling van haar kleine golfjes, biedt ze nog altijd de prachtige aanblik van een donkere glinsterende cape van juwelen en schelpen die ons uitnodigt om een glimlach vol verstandhouding te wisselen met de stralende hemel.

Lees meer
Afwerving personeel bij lokale besturen. Na het unsolicited proposal nu ook het undecent proposal?

Lokale besturen worden, net als andere werkgevers trouwens, op de arbeidsmarkt geconfronteerd met de ‘War for talent’. De krapte op de arbeidsmarkt is een fenomeen waarmee iedereen moet leren omgaan. De situatie wordt echter grimmiger wanneer voormalige medewerkers langs de achterdeur vertrekken, maar onmiddellijk -of met een zekere vertraging-met een andere, duurdere, pet langs de voordeur opnieuw binnenwandelen.

Lees meer
VZW’s vervul uw UBO-formaliteiten!

Vorige week raakte het nieuws bekend dat de FOD Financiën is gestart met het versturen van geldboetes naar de bestuurders van VZW’s die de UBO-formaliteiten niet hebben gerespecteerd.

Lees meer