Belgische Klimaatzaak in een stroomversnelling: komen nu ook de lokale besturen onder schot. Ab igni ignem capere

Nadat er op 17 juni 2021 een eerste keer (terughoudende) vreugdekreten hadden weerklonken, werd de champagne op 30 november 2023 (wel) ploppend ontkurkt bij VZW de Klimaatzaak. Met een grensverleggend arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 30 november 2023 haalde de Belgische Klimaatzaak opnieuw een -belangrijke- slag thuis inzake haar strijd vóór het klimaat én tegen het Belgische klimaatbeleid.

Lees meer
De klok tikt: deadline verplichte aanpassing statuten aan het (nieuwe) WVV in zicht.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) in werking. Bestaande vennootschappen en verenigingen kregen hierbij een overgangstermijn tot eind 2023 om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het (nieuwe) WVV. Hoewel de deadline ondertussen zeer dicht bijkomt, en de niet-naleving gesanctioneerd kan worden met bestuurdersaansprakelijkheid, zijn er op vandaag nog (heel) veel vennootschappen en verenigingen die hun statuten nog niet aangepast hebben.

Lees meer
GD&A-enquête deontologie en integriteit: de resultaten

De lokale besturen blijven het bestuursniveau waarin de burgers het grootste vertrouwen hebben. Niettemin ontsnappen ook de steden en gemeenten niet aan het onverbiddelijke oordeel van de bevolking. Het volstaat al lang niet meer om beslissingen te nemen die juridisch correct zijn. De manier waarop de lokale bestuurders en administratie tot die beslissingen komen en de context waarin ze werken, zijn zeker zo belangrijk. Deontologie en integriteit eisen daarom een steeds prominentere plaats op binnen het besluitvormingsproces.

Lees meer
Nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten 2024-2025

Op 16 november 2023 werden de nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad. Aanbesteders dienen vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2025 dus rekening te houden met deze drempels bij het plaatsen van een overheidsopdracht.

Lees meer
Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet: Een gids doorheen woelig water

Het Vlaamse Pachtdecreet werd op 4 oktober aangenomen door het Vlaams Parlement en werd vervolgens op 13 oktober bekrachtigd en afgekondigd. Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet zal zeer weldra – na publicatie in het Belgisch staatsblad (initieel voorzien op 1 november ’23) – in werking treden.

Het Vlaams Pachtdecreet faciliteert uw bestuur op de lange(re) termijn, maar plaatst u tegelijk voor ernstige uitdagingen, onder meer: hoe komt u op een elegante wijze tot -verplichte- schriftelijke pachtovereenkomsten ?

GD&A Advocaten biedt u een oplossing op maat met toelichting(en) aan uw bestuur (en eventueel haar landbouwers).

Lees meer
Last call: het jaar van de voorzichtige zaken, het jaar van de ongedane zaken?

Op zondag 13 oktober 2024 trekken de inwoners van de lokale besturen opnieuw naar de stembus.

In dat kader rijzen vragen met betrekking tot de werking van de lokale besturen gedurende het verkiezingsjaar dat voor de deur staat.

Zo stelt zich bijvoorbeeld de vraag in hoeverre het mogelijk is voor een bestuur om tijdens deze periode impactvolle beslissingen te nemen met betrekking tot het lokale patrimonium. Hoe bereidt u zich voor?

Lees meer