Litigation-diensten en arbitragediensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenregelgeving.

(Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019)

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 7 november 2019 (nr. 162/2019), in navolging van het Hof van Justitie, geoordeeld dat het uitsluiten uit het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet van arbitrage- en bemiddelingsdiensten evenals juridische diensten die worden verleend in het kader van een dreigend dan wel gematerialiseerd juridisch conflict niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en de artikelen 49 en 56 van het VWEU.

Lees meer
Het asbestpassief van lokale besturen: een potje dat te vuur staat. Zorg dat het niet overkookt.

Vlaanderen barst van asbest. Volgens de cijfers van Ovam zouden gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen die ouder zijn dan 2001 maar liefst 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen bevatten. De kans op voorkomen van één of meerdere asbesttoepassingen in een Vlaamse school bedraagt volgens een recente studie maar liefst 98%. Ook de gebouwen van lokale besturen, zoals gemeentehuizen, administratieve centra, sporthallen e.d. zijn veelal vergeven van asbesthoudende materialen. Wat zijn de verplichtingen voor lokale besturen, en hoe moeten zij omgaan met hun asbestpassief?

Lees meer
Met doornen en distelen bezaaid: de gevaren van niet-opengestelde buurtwegen. Een kompas door het moeras voor lokale besturen.

Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht in de media omdat een lokaal bestuur 1,65 miljoen euro dient te betalen aan een particulier voor buurtwegen die niet waren opengesteld. Hoe vermijdt uw bestuur megaboetes voor buurt- en voetwegen die niet zijn opengesteld?

Lees meer