NEWSFLASH! FISCUS BEVESTIGT: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL DOOR PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN OM DE VACCINATIECENTRA VAN PERSONEEL TE VOORZIEN GEEFT GEEN AANLEIDING TOT CONCURRENTIEVERSTORING

In februari werden in het hele land vaccinatiecentra opgericht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In de praktijk stellen veel lokale besturen leden van hun eigen personeel ter beschikking van die vaccinatiecentra. Tot voor kort was het onduidelijk welke gevolgen dit had op het vlak van de btw. Daar komt nu verandering in met de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien.

Lees meer
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft overheden en ondernemers (stik-) stof tot nadenken. Is er een bouwstop zoals in Nederland in de maak of much to do about nothing?

Ruim een jaar geleden plaatste de Raad voor Vergunningsbetwistingen een eerste bommetje onder de Programmatische Aanpak Stikstof (‘PAS’). Meer daarover leest u in onze nieuwsbrief van 18 december 2019. De soep werd echter niet zo heet gegeten als ze werd opgediend, aangezien de Raad zich (nog) niet uitsprak over de vraag of het Vlaamse kader inzake stikstof de toets aan de Europese regelgeving zou kunnen doorstaan. In een arrest van 25 februari 2021 (met nummer RvVb-A-2021-0697) heeft de Raad deze toets van de PAS aan de Europese Habitatrichtlijn alsnog gemaakt, en komt hij tot de conclusie dat het huidige kader niet voldoet aan de door het Hof van Justitie geschetste krijtlijnen.

Lees meer
Het voorstel van decreet inzake woonreservegebieden: Raad van State werpt recent terechte bedenkingen op…

Op 9 december 2020 werd in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft, ingediend. De Raad van State heeft recent zijn bedenkingen geformuleerd bij het voorstel van decreet in het advies van 11 februari 2021.

Het voorstel van decreet beoogt een eenduidig regime te bewerkstelligen voor de ‘woonuitbreidingsgebieden’, ‘reservegebieden voor woonwijken’, ‘woonreservegebieden’ en ‘woonaansnijdingsgebieden’. In hoeverre houdt deze eenduidigheid een beperking in wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonuitbreidingsgebieden? Wij nemen het oude en het nieuwe regime hierna onder de loep.


Lees meer
Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen na de provincie Antwerpen nu ook in de provincie Vlaams-Brabant: nieuwe omzendbrief wijst de weg?

Steeds meer lokale besturen hanteren beleidsmatige gewenste ontwikkelingen bij de realisatie van hun ruimtelijk beleid. De Vlaamse overheid rolde eerder een leidraad uit om het gebruik van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen te stroomlijnen. Ook de provincie Antwerpen lanceerde een gedetailleerde omzendbrief die de toepassingsmogelijkheden van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen uiteenzet. In navolging van de provincie Antwerpen publiceerde ook de provincie Vlaams-Brabant recent een gelijkaardige omzendbrief. Wij zetten de voornaamste aandachtspunten voor u op een rijtje.

Lees meer
GD&A Webinar Abonnement

Disciplina vitae scipio

GD&A Advocaten mocht in 2020 talrijke deelnemers begroeten in het kader van de door ons kantoor georganiseerde webinars. We trekken met dit flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart van kennisdeling met de lokale besturen.

Lees meer
Vastgoedprijzen swingen de pan uit én kredietvoorwaarden worden aangescherpt: betaalbaar wonen met stip op de agenda?!

De facts & figures laten weinig aan de verbeelding over: de aankoop van een eigen woning lijkt anno’21 steeds meer weggelegd voor de happy few. Hoe gaat u daarmee om als zorgvuldig bestuur en vooruitziend vastgoedprofessional?

Lees meer