Webloket

Hier vindt u directe toegang tot onze verschillende expertises. We bekijken uw vraag en nemen snel contact met u op.

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
DB(F)(M)(O)(E), Overheidsopdrachten en Concessies
Fiscaal recht
Fiscaal recht
Publiek Fiscaal Recht, Lokale en Regionale belastingen, Privaat Fiscaal Recht, Subsidies, Retributies en terugvorderingen en Staatssteun
Omgevingsrecht
Omgevingsrecht
Planning, Vergunningen, Handhaving, Sectoraal milieurecht en Klimaat en duurzaamheid
Ondernemings- en vennootschapsrecht
Ondernemings- en vennootschapsrecht
Handels-, economisch en financieel recht en Vennootschapsrecht
Algemeen Administratief Recht
Algemeen Administratief Recht
Gemeenterecht, Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, Overheidsaansprakelijkheid, Onderwijsrecht, Domeingoederen, Bestuurlijke handhaving, Burgerlijke stand en Vreemdelingenrecht
Personeel en Organisatie
Personeel en Organisatie
Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
OCMW's, Ouderenzorg, Andere sectoren: sociale huisvesting , onderwijs , kinderopvang , … en Ziekenhuizen
Innovatie
Innovatie
Smart cities, circulaire economie, IoT, ESCO, Klimaat en duurzaamheid en Privacyrecht – GDPR – IP - digitalisering
Vastgoed
Vastgoed
Vastgoed en projectontwikkeling
Bouw- en aannemingsrecht
Bouw- en aannemingsrecht
Privaat bouw- en aannemingsrecht en Uitvoering overheidsopdrachten (werken – leveringen – diensten)