Webloket

Hier vindt u directe toegang tot onze verschillende expertises. We bekijken uw vraag en nemen snel contact met u op.

PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
DB(F) (M)(O), Werken, leveringen en diensten en Concessies
Fiscaal recht
Fiscaal recht
Publiek Fiscaal Recht, Lokale en Regionale belastingen, Privaat Fiscaal Recht, Subsidies en Retributies en terugvorderingen
Omgevingsrecht
Omgevingsrecht
Planning, Vergunning, Handhaving en Sectoraal milieurecht
Ondernemingsrecht & vastgoed
Ondernemingsrecht & vastgoed
Handels-, economisch en financieel recht, Vastgoed, Privaat Bouwrecht en Vennootschapsrecht
Algemeen Administratief Recht - Global
Algemeen Administratief Recht - Global
Algemeen Administratief Recht, Global en Onteigeningen
Overheidspersoneel
Overheidspersoneel
Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
OCMW's, Ouderenzorg, Kind- en jeugdzorg, Sociale Huisvesting en Gehandicaptenzorg en Ziekenhuizen
Innovatie
Innovatie
Smart cities, Circulaire economie, IoT en ESCO