Webloket

Hier vindt u directe toegang tot onze verschillende expertises. We bekijken uw vraag en nemen snel contact met u op.

Publiek Private Samenwerking - Overheidsopdrachten - Concessies
Publiek Private Samenwerking - Overheidsopdrachten - Concessies
DB(F) (M)(O)(E), Overheidsopdrachten en Concessies
Fiscaal recht
Fiscaal recht
Publiek Fiscaal Recht, Lokale en Regionale belastingen, Privaat Fiscaal Recht, Subsidies en Retributies en terugvorderingen
Omgevingsrecht
Omgevingsrecht
Planning, Vergunning, Handhaving, Sectoraal milieurecht en Klimaat en duurzaamheid
Ondernemings- en vennootschapsrecht
Ondernemings- en vennootschapsrecht
Handels-, economisch en financieel recht, Vennootschapsrecht en Privacyrecht – GDPR – IP - digitalisering
Algemeen Administratief Recht - Legal interim
Algemeen Administratief Recht - Legal interim
Gemeenterecht, Legal interim, Onteigeningen, Verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, Overheidsaansprakelijkheid en Onderwijsrecht
Overheidspersoneel
Overheidspersoneel
Evaluatie, tucht, RPR, arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
OCMW's, Ouderenzorg, Kind- en jeugdzorg, Sociale Huisvesting en Gehandicaptenzorg en Ziekenhuizen
Innovatie
Innovatie
Smart cities, circulaire economie, IoT, ESCO, Klimaat en duurzaamheid en Privacyrecht – GDPR – IP - digitalisering
Vastgoed
Vastgoed
Vastgoed en projectontwikkeling en Privaat bouwrecht