Zijn onze grondrechten in gevaar?

Wieder vzw bestaat 20 jaar als erkende armoede-organisatie op Brugs grondgebied. Op vrijdag 9 december 2022 is er daarom een colloquium. Cies Gysen zal deelnemen aan het panelgesprek.

Als rode draad doorheen dit evenement loopt de bescherming van de grondrechten voor kwetsbare burgers. Want bij een democratische rechtsstaat horen grondrechten, ook voor kwetsbare burgers. Meer nog: die zijn in ons land in de grondwet vastgelegd. 

Zijn onze grondrechten in gevaar?

PROGRAMMA COLLOQUIUM - VRIJDAG 9 DECEMBER:

  • 13u45 — 13u55: Onthaal
  • 14u00 — 14u15: Verwelkoming coördinator vzw Wieder Pascale Cockhuyt
  • 14u15 — 14u30: Fly, Phoenix, Fly — 20 jaar vzw Wieder gezien door verschillende blikken
  • 14u30 — 15u15: Key-note spreker — Belang van grondrechten — dhr. Koen Hermans (doctor in de sociale wetenschappen en bij LUCAS verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting)
  • 15u15 — 15u30: We hebben humor nodig in tijden van crisis — Veerle Malschaert (Vlaamse actrice en comédienne)
  • 15u30 — 16u15: Panelgesprek met verschillende vertegenwoordigers die voeling hebben met het thema; Heidi Degerickx (Netwerk tegen armoede), Shirley van Ovaere (WSG), Luc Kupers (EXELLO.NET/VIEWZ), Cies Gysen (GD&A Advocaten), e.a.
  • 16u15 — 16u30: We hebben humor nodig in tijden van crisis deel 2 — Veerle Malschaert (Vlaamse actrice en comédienne)
  • 16u30 — 16u40: Reflectie vanuit lokaal bestuur schepen Pablo Annys (bevoegd voor sociale zaken, flankerend onderwijsbeleid, werk en ondernemen en tevens voorzitter van bijzonder comité voor de sociale dienst, voorzitter van MINTUS, van alle welzijnsverenigingen en van de raad van bestuur en algemene vergadering AZ Sint-Jan)
  • 16u40 — 16u50: Slotwoord door Vlaams minister Benjamin Dalle, bevoegd voor armoedebestrijding + opening tentoonstelling ‘Vliegen zonder Vleugels - Vuurvogels’ (THEMA: MENSENRECHTEN/MENSWAARDIG BESTAAN) door Michel Deveen & kwetsbare burgers
  • 17u00 — 18u00: Receptie

Koop hier uw tickets

        Bekijk hier de publicatie