Seminaries

25/02
GD&A Webinar op donderdag 25 februari om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 1) draaiboek rooilijnprocedure

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de administratieve rooilijn-/opheffingsprocedure te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente.

voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
25/03
GD&A Webinar op donderdag 25 maart om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 2) handhaving

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de nieuwe mogelijkheden om handhavend op te treden te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente.

voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden