Seminaries

28/01
GD&A Webinar: Juridische aspecten werking sociale dienst en bijzonder comité

GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van het juridische kader waarbinnen de sociale dienst en het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) vandaag moeten werken. De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen