Seminaries

21/04
UITGESTELD OMWILLE VAN CORONA MAATREGELEN! Een nieuwe datum wordt later medegedeeld. Studienamiddag "Actualia voor lokale besturen" - Tweede editie op dinsdag 21 april 2020.

In 2020 nemen de lokale besturen een aanvang met de realisatie van hun beleidsplannen. In de steeds sneller wijzigende gejuridiseerde wereld is het een uitdaging deze ambities rechtszeker te vertalen. Wij zorgen ervoor dat u door de bomen het bos blijft zien. Deze keer hebt u de keuze tussen het traditionele programma van juridische actualia met rechtstreekse impact op lokale besturen of een stevige onderdompeling in duurzaamheid en circulariteit. Wij reiken u juridische tools aan die u toelaten daadwerkelijke en haalbare stappen te zetten om uw engagementen en verplichtingen naar de huidige en toekomstige generaties na te komen.

Deze aanvullende studienamiddag gaat door op 21 april 2020 (uitgesteld) te Mechelen en wordt georganiseerd door Uitgeverij Vanden Broele in samenwerking met GD&A Advocaten. Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda!

Burgemeesters, voorzitters bijzonder comité, algemeen directeurs, financieel directeurs, adjunct-financieeldirecteurs, leidinggevenden lokale besturen, ...
Predikherenklooster - Goswin de Stassartstraat 88 - 2800 Mechelen
02/06
NIEUWE DATUM! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op dinsdag 2 juni 2020 te Gent

Vanden Broele organiseert een praktijkgerichte studiedag, die doorgaat op dinsdag 2 juni 2020 te Gent over het onderwerp "Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 - De procedures en rechtspraak voor contractanten en statutairen haarfijn doorgelicht" met als gastspreekster Gitte laenen, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten.

Algemeen directeurs, adjunct-algemeendirecteurs, diensthoofden personeel, juridische medewerkers persooneelsdienst en juristen arbeidsrecht
Holiday Inn Gent Expo - Maaltekouter 3, 9051 Gent
04/06
NIEUWE DATUM! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op donderdag 4 juni 2020 te Leuven

Vanden Broele organiseert een praktijkgerichte studiedag, die doorgaat op donderdag 4 juni 2020  te Leuven over het onderwerp "Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 - De procedures en rechtspraak voor contractanten en statutairen haarfijn doorgelicht" met als gastspreekster Gitte laenen, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten.

Algemeen directeurs, adjunct-algemeendirecteurs, diensthoofden personeel, juridische medewerkers persooneelsdienst en juristen arbeidsrecht
Provinciehuis Leuven - Provincieplein 1, 3010 Leuven