Seminaries

22/04
GD&A Webinar op donderdag 22 april om 14u: Fiscale aspecten van stadsontwikkelings- en vastgoedactiviteiten in een AGB

GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van de fiscale gevolgen van het opstarten van stadsontwikkelings- en vastgoedactiviteiten in een AGB.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
27/05
GD&A webinar op donderdag 27 mei om 14u: Eerste hulp bij een datalek: draaiboek

Doel van deze opleiding bestaat erin (het belang van-) datalekken te leren identificeren én aan de hand van een draaiboek de verschillende stappen te schetsen waarop (best) wordt gehandeld bij het vaststellen van een datalek binnen uw organisatie, met steeds weergave van praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.

voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
01/06
Webinar on demand met live terugkoppelmoment vanaf 1 juni 2021: Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking

Uitgeverij Vanden Broele organiseert i.s.m. GD&A Advocaten een webinar on demand met live terugkoppelmoment over het thema "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking".

Nu de beleidsplannen worden uitgerold, blijkt dat verzelfstandiging opnieuw hoog op de agenda wordt geplaatst. Gemeentelijke infrastructuurprojecten, rationalisaties, de discussie actor-regisseur, de uitdagingen in de zorg en andere vragen om antwoorden die men binnen het moederbestuur niet steeds adequaat kan bieden. De beslagen juristen van GD&A bieden een inzichtelijk drieluik dat volledig in functie staat van het afwegen van duurzame keuzes voor besturen die het pad van verzelfstandiging verkennen of verder wensen uit te werken.

Management, juristen, organisatieverantwoordelijken, ...
17/06
GD&A Webinar op donderdag 17 juni om 14u: Handhaving RO: praktische aandachtspunten en valkuilen

Handhaving is het sluitstuk van het omgevingsrecht, zonder een effectief optreden tegen stedenbouwkundige misdrijven blijft het beleid omtrent ruimtelijke ordening dode letter.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
25/06
Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 25 juni te Eksel

In deze masterclass wordt van gedachten gewisseld over de juridische essentialia en de mecha­nismen die zeker moeten deel uitmaken van een organisatiebeheersingssys­teem. De directeurs hebben dus nood aan een gereedschapskist of verbanddoos. Deze masterclass wil hiervoor de broodnodige tools en reflexen aanreiken.

Algemeen en financieel directeurs van lokale besturen
GD&A kantoor Eksel - stationsstraat 1, 3940 Hechtel-Eksel