Seminaries

18/08
GD&A webinar op woensdag 18 augustus om 10u: Actiemiddelen in hoofde van de aanbesteder: een lege doos?

Tijdens deze sessie gaan we na welke wettelijke actiemiddelen een aanbesteder heeft en in welke mate deze effectief kunnen worden aangewend / ingezet.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden