Seminaries

22/10
Seminarie "Het nieuw goederenrecht" en "Gemeentewegen" op 22 oktober 2021 te Lokeren

GD&A Advocaten organiseert op 22 oktober 2021 een seminarie bestaande uit twee onderwerpen over "Het nieuw goederenrecht" en "Gemeentewegen". Het belooft een boeiend en stofferend seminarie te worden waarbij u nadien de kans krijgt om uw vragen te stellen.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Kantoor Lokeren - Stationsplein 10 - 9160 Lokeren
28/10
GD&A webinar op donderdag 28 oktober om 14u: Actualia vastgoedrecht

Binnen dit webinar geven wij graag een samenvatting van de voornaamste juridische actualia binnen het vastgoedlandschap, met bijzondere aandacht voor de publiek-private context én de problematieken van- / in verhouding met de lokale besturen.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
18/11
GD&A webinar op donderdag 18 november om 14u: Bootcamp procedure gemeentebelastingen

GD&A Advocaten organiseert met dit "bootcamp" een basiscursus procedure gemeentebelastingen.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen
06/12
Studienamiddag "Actualia voor lokale besturen" - derde editie op 6 december 2021 te Leuven

Verandering. Als meest nabije overheid opereren lokale besturen vaak in het oog van de storm. In de steeds sneller wijzigende gejuridiseerde wereld is een standvastig kompas dan ook meer dan ooit een noodzaak om geen schipbreuk te lijden door een verkeerde juridische vertaling van de bestuurlijke ambities.

Om vlot bij te blijven met al wat beweegt op juridisch vlak bieden GD&A Advocaten en Vanden Broele u de keuze tussen het ondertussen vertrouwde basisprogramma van juridische actualia en het thema “Vertrouwen is goed, controle is beter” omtrent het moeilijke evenwicht tussen zogenaamde efficiënte zelfsturing en dwangmatige controle. Wij reiken u juridische tools aan die u toelaten daadwerkelijke en haalbare stappen te zetten om uw engagementen en verplichtingen ten volle en duurzaam na te komen, ook in woelige wateren.

Voor burgemeesters, voorzitters bijzonder comité voor de sociale dienst, algemeen directeurs, financieel directeurs, managementteam, leidinggevenden lokale besturen, dienstverleners lokale besturen, ...
Provinciehuis Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
16/12
GD&A webinar op donderdag 16 december om 14u

Tijdens het webinar zullen de rechten, de plichten, de verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde aansprakelijkheden van de bestuurder worden toegelicht.

Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.