Bekijk de nieuwsvideo over "Prijsstijgingen vs. imprevisie": If you can dream it, you can do it!

Wij schetsen u in onderstaande video met presentatie (26 min.) de antwoorden en reiken u een aantal voorbeelden en tips and tricks aan.

Bekijk de nieuwsvideo over "Prijsstijgingen vs. imprevisie": If you can dream it, you can do it!

Prijsafspraken blijken in het woelig economisch klimaat anno ’22 “duur” te kunnen opbreken.

De prijzen van grondstoffen, vastgoed, … swingen (o.a.) ingevolge de oorlog in Oekraïne, de coronaproblematiek, … de pan uit.

Hoe kunnen we dit als vastgoedpractici (en eindconsumenten) het hoofd bieden?

Zijn er argumenten dat u toch niet zonder meer aan -onrealistische- prijzen uw overeenkomsten dient uit te voeren?

Kan u hierop contractueel, proactief inspelen? Prijsherzieningsclausule, overmachtsclausules, imprevisieclausules, …?

En wat binnen enkele maanden wanneer het nieuwe verbintenissenrecht (Boek V) zijn intrede doet?

Wij schetsen u in onderstaande video met presentatie (26 min.) de antwoorden en reiken u een aantal voorbeelden en tips and tricks aan.

Uiteraard blijven wij deze materie op de voet volgen en zijn wij dienaangaande steeds voor u beschikbaar.