De formaliteiten bij vervreemding van onroerend goed anno ’23: het Minoïsch doolhof in ere hersteld

Binnen dit webinar geven wij u een overzicht van de formaliteiten die bij de vervreemding van onroerend goed vervuld dienen te worden, zoals steeds verduidelijkt aan de hand van diverse voorbeelden met praktische en pragmatische tips, met bijzondere aandacht voor de context van de lokale besturen en publiek-privaat vastgoed.

De formaliteiten bij vervreemding van onroerend goed anno ’23: het Minoïsch doolhof in ere hersteld

Asbestattesten? Schattingsverslagen? Renovatie-verplichtinge ? Bodemverplichtingen? EPC-attesten? Stedenbouwkundige verplichtingen? ...

Geldt dit ook bij erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, een samenwerkingsovereenkomst, ...?

En wordt het ook heet onder uw voeten? Wat als er fouten worden gemaakt in een onderhandse overeenkomst, een marktbevraging/leidraad, een akte van de burgemeester, een stedenbouwkundig advies, ...

De vervreemding van onroerend goed is nog verre van een evidentie!

Binnen dit webinar geven wij u een overzicht van de formaliteiten die bij de vervreemding van onroerend goed vervuld dienen te worden, zoals steeds verduidelijkt aan de hand van diverse voorbeelden met praktische en pragmatische tips, met bijzondere aandacht voor de context van de lokale besturen en publiek-privaat vastgoed.

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, evenals vastgoedprofessionals.
Datum
08/09/2023
Tijdstip
Van 13u00 tot 14u00
Prijs
50 EUR incl. btw