GD&A webinar on demand: "De formaliteiten bij vervreemding van onroerend goed anno ’23" (uitgezonden op 8 september 2023)

Binnen dit webinar geven wij u een overzicht van de formaliteiten die bij de vervreemding van onroerend goed vervuld dienen te worden, zoals steeds verduidelijkt aan de hand van diverse voorbeelden met praktische en pragmatische tips, met bijzondere aandacht voor de context van de lokale besturen en publiek-privaat vastgoed.

GD&A webinar on demand: "De formaliteiten bij vervreemding van onroerend goed anno ’23" (uitgezonden op 8 september 2023)

Asbestattesten? Schattingsverslagen? Renovatie-verplichtinge ? Bodemverplichtingen? EPC-attesten? Stedenbouwkundige verplichtingen? ...

Geldt dit ook bij erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, een samenwerkingsovereenkomst, ...?

En wordt het ook heet onder uw voeten? Wat als er fouten worden gemaakt in een onderhandse overeenkomst, een marktbevraging/leidraad, een akte van de burgemeester, een stedenbouwkundig advies, ...

De vervreemding van onroerend goed is nog verre van een evidentie!

Binnen dit webinar geven wij u een overzicht van de formaliteiten die bij de vervreemding van onroerend goed vervuld dienen te worden, zoals steeds verduidelijkt aan de hand van diverse voorbeelden met praktische en pragmatische tips, met bijzondere aandacht voor de context van de lokale besturen en publiek-privaat vastgoed.