Een niet te missen praktijkgerichte studiedag overheidsopdrachten: De redactie van bestekken: tips & tricks - 30 januari 2018 te Gent

Uitgeverij Vanden Broele organiseert, in samenwerking met GD&A Advocaten, een praktijkgerichte studiedag waarbij de focus ligt op de redactie van bestekken voor overheidsopdrachten.

Een niet te missen praktijkgerichte studiedag overheidsopdrachten: De redactie van bestekken: tips & tricks - 30 januari 2018 te Gent

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld staat lesgeefster Gitte Laenen stil bij alle stappen die een aanbestedende overheid moet doorlopen om tot een degelijk bestek te komen.

Meer bepaald komen volgende onderwerpen aan bod:

- Wetgevend kader
- Basisbeginselen overheidsopdrachten
- Kwalificatie werk / levering / dienst
- Bepalen van behoefte - marktverkenning
- Raming van de opdracht
- Keuze van de meest gepaste plaatsingsprocedure
- Modaliteiten (raamovereenkomst - elektronische veiling)
- Percelen / varianten / opties / gedeelten
- Herhaling vs. verlenging van een opdracht
- Kwalitatieve selectie-eisen
- Opbouw van een bestek:
- administratief gedeelte
- uitvoeringsmodaliteiten
- technische gegevens
- offerteformulier / samenvattende opmeting of inventaris

Gitte Laenen, specialiste overheidsopdrachten, zorgt voor een uiteenzetting op basis van bovenstaand programma, waarna u voldoende kennis moet hebben om zelf een aangepast bestek te redigeren, rekening houdend met de eigenheden van een opdracht.

Er zullen bovendien een aantal voorbeeldbestekken onder de loep worden genomen. Interactie tussen lesgeefster en deelnemers is een must, door een uitwisseling van ervaringen leert u immers het meest!

Inschrijven

Inschrijven via het antwoordformulier.

Programma

Deze opleiding start om 09.00 u. en eindigt om 16.30 u.
Onthaal vanaf 08.30 u.

De verschillende programmapunten vindt u in het blok hierboven.

Datum en locatie

Dinsdag 30 januari 2018
Holiday Inn Gent Expo

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Voor wie?

Medewerkers aankoopdienst, juristen, medewerkers technische dienst, financieel beheerders, ...

Erkenning
OVB: juridische punten in aanvraag

Prijs

€ 215 per deelnemer

In deze prijs zijn de BTW, de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen.
Betaling na ontvangst factuur.

Verdere informatie betreffende inschrijving, betaling, annulatie ... vindt u hier.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het vademecum "Eerste hulp bij overheidsopdrachten" dan kan u dat
hier bestellen.

Meer info?
Contacteer Gitte Laenen
Advocaat - vennoot
t 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be