Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 24 september te Lokeren

De decretale opdrachten van de algemeen en financieel directeurs brengen belangrijke en toenemende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met zich mee. De directeurs zijn immers door de jaren heen geëvolueerd van respectievelijk notulist en boekhouder tot manager, coördinator, inspirator, alleskunner en allesweter en bewaker van de moraal Met andere woorden de directeurs als superhelden!

De directeurs hebben dus nood aan een gereedschapskist of verbanddoos. Deze masterclass wil hiervoor de broodnodige tools en reflexen aanreiken.

Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 24 september te Lokeren

De directeurs van onze lokale besturen kregen een decretaal takenpakket toegewezen om U tegen te zeggen.

Zelfs superwoman of superman kan eigenlijk nooit volledig aan deze taakomschrijving beantwoorden.

Desalniettemin verwachten beleid en burgers van u het onmogelijke en wordt er naar u gekeken wanneer het spreekwoordelijke wiel van de wagen loopt. Jammer genoeg gebeurt dit, al was het maar omwille van toegenomen lokale taken en regeltjes, steeds vaker.

In onze sterk gejuridiseerde samenleving is het dan niet altijd mogelijk om onmiddellijk de bomen door het aanwassende oerwoud te zien. Vingerwijzingen, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden loeren dan al snel om de hoek.

Wij geven u in het kader van een exclusieve Filbert-masterclass “hands on” de nodige juridisch-praktische reflexen mee om binnen uw organisatiebeheersingssysteem aan “damage control” te doen zonder de werkbaarheid van uw bestuur in het gedrang te brengen en te verzanden in loopgravenoorlogen en een rondje zwarte pieten.

In de behandelde casussen bekijken wij bijvoorbeeld hoe u moet ageren bij een uit de hand lopende asbestproblematiek, hoe u omgaat met interne malversaties bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en een forensische audit, hoe u moet omgaan met een hoogsensitief data-lek en wat u moet doen bij een inval van de fiscus.

De kruisbestuiving met uw collega’s en de specialisten van GD&A Advocaten zal daarbij verrijkend werken.

Wij verwachten u alvast in onze kantoren te Lokeren op 24 september 2020. Periculum in mora.

Schrijf u hier in

Covid-proof gegarandeerd.

Nog niet overtuigd? Dan zal onderstaande getuigenis van Luc Van Rillaer, algemeen directeur van het lokaal bestuur Haacht, die onze Filbert-opleiding in juni rond verzelfstandiging bijwoonde, u zonder twijfel over de streep trekken:

Filbert. Corona. Een jaar geleden zou je gedacht hebben : wasda?

Toch waren net dat de trefwoorden op de studiedag "Verzelfstandiging" die GD&A op 23 juni in het - voor Haacht - verre Oevel organiseerde binnen het aanbod van de Filbert Academy.

Een batterij aan advocaten fileerde er de wetgeving rond dit thema. Een tiental collega's zaten er op veilige afstand geboeid naar te luisteren. Op een klein dagje werden echt alle aspecten van het thema belicht en kwamen pertinente topics aan bod.

Coronagewijs werd de lunch met onze collegabubbel - maar niet met minder smaak - genuttigd. Het was fijn om weer in levende lijve met veelal nieuwe collega's te kunnen babbelen en ervaringen uitwisselen. Voor herhaling vatbaar!

(Luc Van Rillaer - AD Haacht)