Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 25 juni te Eksel

In deze masterclass wordt van gedachten gewisseld over de juridische essentialia en de mecha­nismen die zeker moeten deel uitmaken van een organisatiebeheersingssys­teem. De directeurs hebben dus nood aan een gereedschapskist of verbanddoos. Deze masterclass wil hiervoor de broodnodige tools en reflexen aanreiken.

Filbert Academy "juridische masterclass - toolbox bij juridische calamiteiten" op 25 juni te Eksel

De decretale opdrachten van de algemeen en financieel directeurs brengen belangrijke en toenemende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met zich mee. De directeurs zijn immers door de jaren heen geëvolueerd van respectievelijk notulist en boekhouder tot manager, coördinator, inspirator, alleskunner en allesweter en bewaker van de moraal. Met andere woorden de directeurs als superhelden!

Het risico op juridische calamiteiten neemt evenwel toe als gevolg van ver­schillende evoluties: de lopende reorganisatieprocessen binnen de lokale besturen en de ras voortschrijdende juridisering van de samenleving en het lokaal bestuur zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Organisatiebeheersing is dan ook hét sleutelwoord om de werking van de organisatie te structureren en de risico’s te beheersen. In deze masterclass wordt van gedachten gewisseld over de juridische essentialia en de mecha­nismen die zeker moeten deel uitmaken van een organisatiebeheersingssys­teem.

De directeurs hebben dus nood aan een gereedschapskist of verbanddoos. Deze masterclass wil hiervoor de broodnodige tools en reflexen aanreiken.

De opleiding start vanuit de decretale opdrachten van de algemeen directeurs, de financieel directeurs en hun adjuncten.

Bij calamiteiten binnen of buiten de organisatie, waarmee het lokaal bestuur wordt geconfronteerd zal het beleid vaak ten volle steunen op de lokale topambtenaren. Op dat ogenblik dient de directeur over de nodige juridische reflexen te beschikken om aan deze calamiteiten het hoofd te bieden of minstens erger te voorkomen.

Wanneer het fout gaat, kan het bestuur worden geconfronteerd met allerlei onderzoeken zoals een forensische audit. Dergelijke situaties zetten een grote druk op de organisatie. Verschillende belangen komen op gespannen voet met elkaar: het algemeen belang, het belang van de organisatie, individuele belangen, het electorale belang, … In dergelijke situaties moeten op korte termijn juridisch correcte beslissingen worden genomen. Aansluitend bij dit onderwerp is ook het coördineren van de commu­nicatie in een crisissituatie vaak een opdracht van de directeurs. In deze masterclass wordt ook aan dit aspect aandacht besteed.

De werkvorm is een workshop waarbij de actieve inbreng van de deelnemers deel uitmaakt van de invulling van de masterclass. Volgende voorbeeldcasussen komen aan bod:

  • Forensische audit binnen een lokaal bestuur rond gesjoemel met overheidsopdrachten.
  • De Fiscus op bezoek
  • Asbestcalamiteiten
  • Datalek
Meer info en inschrijven

We praten na met een glaasje champagne.