GD&A Advocaten ondersteunt lokale besturen met gratis webinars

De omstandigheden waarin we als maatschappij verkeren, zijn ongezien. De pandemie treft de gezondheid van dierbaren en ontwricht de economie op wereldschaal. Ons aanpassingsvermogen wordt getest. GD&A Advocaten kiest er resoluut voor om in deze crisis het voortouw te nemen. Wij doen dat onder meer door het organiseren van diverse gratis webinars voor lokale besturen. Dat hieraan grote behoefte bestaat, blijkt uit de eerste 6 webinars met gemiddeld 100 deelnemers. De voorbije webinars kunnen ook gratis “on demand” worden herbekeken.

GD&A Advocaten ondersteunt lokale besturen met gratis webinars
De voorbije webinars kunnen ook gratis “on demand” worden herbekeken:

Autonome gemeentebedrijven en winstoogmerk (Steven Michiels)

Bekijk gratis on demand via deze link.

Het nieuwe Invorderingswetboek en gemeentebelastingen (Nathalie Wouters)
Bekijk gratis on demand via deze link.

Draaiboek onteigeningsprocedure – bestuurlijke fase (Jonas De Wit)
Bekijk gratis on demand via deze link.

Prijsonderzoek bij overheidsopdrachten (Tessa Jordens)
Bekijk gratis on demand via deze link.

De voorlopige oplevering bij overheidsopdrachten: aandachtspunten en valkuilen (Gitte Laenen)
Bekijk gratis on demand via deze link.

Nieuwe btw-regels onroerende verhuur voor lokale besturen (Steven Michiels)
Bekijk gratis on demand via deze link.

Het gemeentelijk handhavingsplan ruimtelijke ordening: noodzaak en aanpak (Jens Joossens)
Bekijk gratis on demand via deze link.

Het (nieuwe-) W.V.V. en publiekrechtelijke rechtspersonen; aandacht voor de dwingende bepalingen.
Bekijk gratis on demand via deze link.

Onze samenleving heeft vandaag meer dan ooit nood aan een positief verhaal dat ons inspireert en aanzet tot ondernemerschap, handelingsbereidheid en excellentie. GD&A hoopt hiertoe het spreekwoordelijke steentje te kunnen bijdragen. U zoekt geen meesters die nog naar school moeten maar meesters die school maken. Estote perfecti.