GD&A-seminarie op 20 februari te Eksel. "De oprichting van (hernieuwbare) energiegemeenschappen"

Vlaanderen bouwt -samen met zijn lokale besturen- mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Daarvoor moeten we in gebouwen, bedrijven en op de weg afstappen van fossiele brandstoffen, en evolueren richting meer (en meer) hernieuwbare energiebronnen.

Daarom organiseren wij op 9 en 20 februari ‘24 een seminarie (in ons kantoor te Lokeren resp. Eksel) dat al uw vragen met betrekking tot de (hernieuwbare) energiegemeenschappen wenst te beantwoorden.

GD&A-seminarie op 20 februari te Eksel. "De oprichting van (hernieuwbare) energiegemeenschappen"

In dit streven naar een energietransitie en een meer energie-onafhankelijk land, hoeft het niet te verbazen dat onze energieregelgeving de laatste jaren volop in ontwikkeling is. Nadat het energiedecreet al voorzag in de mogelijkheid voor lokale besturen om zelfgeproduceerde energie te delen en peer-to-peer te verkopen, bestaan er momenteel ook al méér dan 75 aangemelde (hernieuwbare) energiegemeenschappen in Vlaanderen.

De praktijk wijst echter uit dat deze (hernieuwbare) energiegemeenschappen niet altijd even duidelijk zijn (geregeld), en er niet zelden vragen de kop op steken over de praktische oprichting-/financiering-/het beheer van de (hernieuwbare) energiegemeenschappen:

  • Welke (publieke) besluitvorming dient er allemaal genomen te worden bij de oprichting en inrichting van een (hernieuwbare) energiegemeenschap?

  • Wat met open/gesloten participatie van deelnemers in een (hernieuwbare) energiegemeenschap wanneer lokale besturen -die in beginsel gehouden zijn tot de beginselen van gelijkheid, mededinging en transparantie- betrokken zijn?

  • Welke vorm van vennootschap neemt de (hernieuwbare) energiegemeenschap best aan, en/of stelt het Decreet Lokaal Bestuur hieraan bepaalde beperkingen wanneer een lokaal bestuur betrokken wordt?
  • Hoe worden de eigendoms- en/of beschikkingsrechten (best) geregeld voor wat betreft de energie-installaties van de (hernieuwbare) energiegemeenschap, in het bijzonder ook wanneer er installaties zouden geïnstalleerd worden op goederen van derden?

  • Hoe dient er omgegaan te worden met de financiële aspecten en vereveningen, zoals de (eerlijke) verdeling en verrekening van investeringen, rendementen, … gezien niet alle deelnemers evenveel zullen inbrengen in de energiegemeenschap noch zullen verbruiken?
  • Moet / kan er tussen de leden van een (hernieuwbare) energiegemeenschap btw worden aangerekend? In welke mate is de btw aftrekbaar? Kan het verlaagde btw-tarief van 6% worden toegepast?
  • Hoe dient er omgegaan te worden met de financiële afspraken bij tussentijdse instap van nieuwe deelnemers en/of tussentijdse uitstap van bestaande deelnemers (kan dat? Quid met de door hen gedane inbreng en/of investering? …?)

Voormelde is maar een greep uit de vele juridische vragen die wij zien terugkomen met betrekking tot de oprichting en inrichting van (hernieuwbare) energiegemeenschappen.

Er is uiteraard mogelijkheid tot vraagstelling gedurende de presentaties, alsook op de aansluitende champagne-receptie.

Met energetische groeten en hopelijk tot dan!

Schrijf u in via onderstaand inschrijvingsformulier

Doelgroep: medewerkers en mandatarissen van lokale besturen

Sprekers: Steven Michiels, Wouter Rubens en Sam Van Asch

Locatie en tijdstip:

  • 20 februari 2024 van 13u tot 17u
    Kantoor GD&A Advocaten Eksel, Stationsstraat 1, 3940 Hechtel-Eksel

We ontvangen u graag vanaf 12u30 en praten aansluitend na bij een glaasje champagne.