GD&A Webinar: Actualia uitvoering van overheidsopdrachten: tips en tricks

In dit webinar worden een aantal actuele topics besproken waar veel aanbestedende overheden mee te maken krijgen.

GD&A Webinar: Actualia uitvoering van overheidsopdrachten: tips en tricks

In dit webinar worden een aantal actuele topics besproken waar veel aanbestedende overheden mee te maken krijgen. Zo zullen onder meer volgende topics besproken worden: onvoorziene omstandigheden en het nieuwe burgerlijk wetboek, het veiligheids- en gezondheidsplan, het belang van de voorlopige oplevering, wijziging van opdrachten onder het KB AUR en nog veel meer. Deze topics worden toegelicht aan de hand van praktische tips en tricks en nieuwe rechtspraak ter zake.

Kortom, het ideale moment om via een verhelderend, leerzaam en praktisch webinar weer volledig up-to-date te zijn met de regelgeving inzake uitvoering van overheidsopdrachten.

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Datum
27/06/2024
Tijdstip
van 14u00 tot 16u00
Prijs
50 EUR incl. btw