GD&A Webinar on demand: "De aansprakelijkheid van overheidsbestuurders"

GD&A Advocaten organiseerde dit webinar over een zeer relevant en actueel onderwerp: de aansprakelijkheid van overheidsbestuurders.

GD&A Webinar on demand: "De aansprakelijkheid van overheidsbestuurders"

In dit webinar zullen we dieper ingaan op de verantwoordelijkheid van lokale overheidsbestuurders die deel uitmaken van een collegiaal bestuursorgaan. We zullen bespreken hoe bestuurders niet alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun eigen handelen of nalaten, maar ook voor de handelingen of nalatigheden van personen die onder hun toezicht of zeggenschap vallen.
Dit is een uitstekende kans om uw kennis te verdiepen en te begrijpen hoe u uw informatie- en toezichtsplicht actief kunt uitoefenen om de aansprakelijkheidsrisico’s te beheersen.