GD&A webinar on demand: "Juridische aspecten werking sociale dienst en bijzonder comité" (uitgezonden op 28 januari 2022)

GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van het juridische kader waarbinnen de sociale dienst en het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) vandaag moeten werken. De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.

GD&A webinar on demand: "Juridische aspecten werking sociale dienst en bijzonder comité" (uitgezonden op 28 januari 2022)

Daarbij komt ook de bevoegdheidsverdeling tussen het vast bureau, raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor sociale dienst aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en de modaliteiten tot terugvordering na het toekennen van leefloon en / of maatschappelijke dienstverlening. Tenslotte zal er ook worden besproken hoe (het bijzonder comité voor) de sociale dienst dient om te gaan met privacy, GDPR en geheimhouding in het algemeen.

Inschrijven

Spreker: Charlotte Persoons

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)