GD&A Webinar: Onderhandelen in de praktijk

In dit webinar wordt concreet ingegaan op het praktisch verloop van de onderhandelingen bij overheidsopdrachten en concessies, en recente rechtspraak daaromtrent.

GD&A Webinar: Onderhandelen in de praktijk

Er wordt concreet ingegaan op het praktisch verloop van de onderhandelingen bij overheidsopdrachten en concessies, en recente rechtspraak daaromtrent. Er wordt uitgegaan van een basiskennis (i.e. bij welke procedures onderhandeld kan worden). Er wordt meer bepaald ingegaan op vragen aangaande het onderscheid tussen tussentijdse offertes en BAFO’s, waarover (al dan niet) onderhandeld kan worden, en de bewaking van het gelijkheidsbeginsel e.d. tijdens de onderhandelingen. Ook wordt het statuut van de voorkeursbieder van naderbij bekeken. Er wordt ook ingegaan op het onderhandelen bij concessies. Eveneens wordt ingegaan op de relevante informatie- en bekendmakingsvoorschriften i.h.k.v. onderhandelingen.

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Datum
13/09/2024
Tijdstip
van 14u00 tot 16u00
Prijs
50 EUR incl. btw