GD&A webinar on demand: "Decreet Gemeentewegen draaiboek rooilijnprocedure (deel 1)" (uitgezonden op 25 februari 2021)

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de administratieve rooilijn-/opheffingsprocedure te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente.

GD&A webinar on demand: "Decreet Gemeentewegen draaiboek rooilijnprocedure (deel 1)" (uitgezonden op 25 februari 2021)

Op 1 september 2019 trad het nieuwe Decreet Gemeentewegen in werking. Eén van de doelstellingen bestond erin tot een vereenvoudigde procedure voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen te komen.

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de administratieve rooilijn-/opheffingsprocedure te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente. De verschillende stappen worden doorlopen, met weergave van praktijkvoorbeelden, aandachtspunten en eerste beschikbare rechtspraak.

Spreker: Jonas De Wit

Schrijf u in

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)