GD&A webinar on demand: "Het nieuwe goederenrecht een zegen voor de vastgoedpraktijk of een maat voor niets?" (uitgezonden op 10 december 2021)

Binnen deze webinar gaan wij met u in op de verschillende wijzigingen van Boek III uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek, met bijzondere aandacht voor de opportuniteiten en de valkuilen die de nieuwe regelgeving met zich brengt.

GD&A webinar on demand: "Het nieuwe goederenrecht een zegen voor de vastgoedpraktijk of een maat voor niets?" (uitgezonden op 10 december 2021)

De vormgeving van een vastgoedproject is niet enkel architecturaal, bouwkundig, … maar zeker ook juridisch.

Bij die juridische vormgeving speelt het goederenrecht een centrale rol. Het goederenrecht dateert evenwel van het begin van de 19de eeuw en blijkt aan een ernstige verjongingskuur toe. Die komt er middels het Boek III uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat recentelijk in het Belgische Staatsblad verscheen.

De vraag stelt zich evenwel of die nieuwe regelgeving de noden van de hedendaagse vastgoedpraktijk – aan private, maar zeker ook publieke zijde – (volledig) inlost.

Binnen deze webinar gaan wij met u in op de verschillende wijzigingen van Boek III, met bijzondere aandacht voor de opportuniteiten en de valkuilen die de nieuwe regelgeving met zich brengt.

Wij maken dit alles zo bevattelijk mogelijk aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en de bespreking van de juridische vormgeving van een fictief PPS-project aan de hand van Boek III.


Schrijf u in

Spreker: Willem Mariën