GD&A webinar on demand: "Syndicaal overleg in de publieke sector" (uitgezonden op 17 november 2022)

De eerste ontwerpteksten voor een nieuw Vlaams Rechtspositieregelingsbesluit zijn goedgekeurd.

GD&A webinar on demand: "Syndicaal overleg in de publieke sector" (uitgezonden op 17 november 2022)

Heel wat lokale besturen willen snel kunnen inspelen op de mogelijke toekomstige regels en starten nu al met de aanpassing van hun eigen rechtspositieregeling.

De lokale rechtspositieregelingen kunnen echter niet worden aangepast zonder de teksten te hebben voorgelegd en besproken met de vakorganisaties.

Hoe het syndicaal overleg moet worden georganiseerd, over welke materies er moet worden onderhandeld dan wel overlegd, welke termijnen er moeten worden nageleefd, … komt u allemaal te weten tijdens dit webinar.

Hier inschrijven

Spreker: Chloé Van Landeghem

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)