GD&A webinar on demand: "De goede overheidsbestuurder: de rechten en plichten van bestuurders in overheidscontext" (uitgezonden op 16 december 2021)

Tijdens het webinar zullen de rechten, de plichten, de verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde aansprakelijkheden van de bestuurder worden toegelicht.

GD&A webinar on demand: "De goede overheidsbestuurder: de rechten en plichten van bestuurders in overheidscontext" (uitgezonden op 16 december 2021)

Het opnemen van een bestuursmandaat is niet vrijblijvend: het is een functie waarbij men verantwoordelijkheid opneemt en die het nodige professionalisme vergt. Een bestuurder moet zich bewust zijn van de rechten, de plichten en de verantwoordelijkheden wanneer hij een bestuursmandaat aanvaardt. Deze principes zijn ook toepasbaar voor bestuurders die actief zijn in een overheidscontext zoals in extern verzelfstandigde agentschappen, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW-verenigingen,...

Tijdens het webinar zullen de rechten, de plichten, de verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde aansprakelijkheden van de bestuurder worden toegelicht.

INSCHRIJVEN

Spreker: Kris Van den Broeck

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)