GD&A webinar on demand: "Gemeentelijke leegstandsheffingen" (uitgezonden op 21 januari 2021)

GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van de regels die vandaag van toepassing zijn op de leegstandsheffingen op gemeentelijk vlak.

GD&A webinar on demand: "Gemeentelijke leegstandsheffingen" (uitgezonden op 21 januari 2021)

De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de recente rechtspraak inzake leegstandsheffingen komt aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan het volledige traject gaande van de totstandkoming van het belastingreglement, over de inventarisatie en taxatie tot de geschillenbeslechting.

Gemeentelijke leegstandsheffingen kunnen niet los worden gezien van niet-fiscale wetgeving zoals de Vlaamse Wooncode, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, de wetgeving inzake privacy,… Tijdens het seminarie wordt de link gelegd naar deze sectorale wetgeving.

Daarnaast worden ook andere gemeentebelastingen, zoals de gemeentebelasting op tweede verblijven die vaak als ontsnappingsroute voor leegstandsheffingen wordt aanzien, aangeraakt.

HIER INSCHRIJVEN

Sprekers: Steven Michiels en Nathalie Wouters, advocaat bij GD&A Advocaten