GD&A Webinar op donderdag 21 januari 2021 om 14u: gemeentelijke leegstandsheffingen

GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van de regels die vandaag van toepassing zijn op de leegstandsheffingen op gemeentelijk vlak.

GD&A Webinar op donderdag 21 januari 2021 om 14u: gemeentelijke leegstandsheffingen

De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de recente rechtspraak inzake leegstandsheffingen komt aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan het volledige traject gaande van de totstandkoming van het belastingreglement, over de inventarisatie en taxatie tot de geschillenbeslechting.

Gemeentelijke leegstandsheffingen kunnen niet los worden gezien van niet-fiscale wetgeving zoals de Vlaamse Wooncode, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, de wetgeving inzake privacy,… Tijdens het seminarie wordt de link gelegd naar deze sectorale wetgeving.

Daarnaast worden ook andere gemeentebelastingen, zoals de gemeentebelasting op tweede verblijven die vaak als ontsnappingsroute voor leegstandsheffingen wordt aanzien, aangeraakt.

HIER INSCHRIJVEN

Sprekers: Steven Michiels en Nathalie Wouters, advocaat bij GD&A Advocaten

Doelgroep
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Datum
21/01/2021
Tijdstip
van 14u tot 15.30u
Prijs
49 EUR incl. btw