GD&A webinar on demand: "Energietransitie realiseren door financiële (co-)participatie: hoe meer zielen, hoe meer middelen? #WDG2022​​​​​​​" (uitgezonden op 22 september 2022)

In dit (tweede) Webinar tijdens de Week van de Duurzame gemeente verkennen we enkele van de mogelijkheden om deze (investerings-)kosten meer dragelijk te maken voor de lokale besturen, waarvoor we de blik richten op (o.a.) de oprichting van lokale (klimaat- of duurzaamheid-)fondsen, het aanboren van financiële burgerparticipatie, …

GD&A webinar on demand: "Energietransitie realiseren door financiële (co-)participatie: hoe meer zielen, hoe meer middelen? #WDG2022​​​​​​​" (uitgezonden op 22 september 2022)

Om de klimaatverstoring te beperken, bouwt Vlaanderen mee aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050: het is de bedoeling om binnen minder dan 30 jaar te leven en te werken zonder schadelijk effect op het klimaat. Daarvoor moeten we in gebouwen, bedrijven en op de weg afstappen van stookolie, aardgas en benzine of diesel, en evolueren richting meer (en meer) hernieuwbare energiebronnen.

Zulke energietransitie heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, het zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en vele economische opportuniteiten. Toch zal deze historische energietransitie niet zonder slag of stoot verlopen, én zal ze gepaard gaan met de nodige (investerings-)kosten, ook op lokaal niveau (bv. in het lokaal patrimonium).

Hier inschrijven

Spreker: Wouter Rubens

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)