GD&A Webinar op donderdag 25 maart om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 2) handhaving

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de nieuwe mogelijkheden om handhavend op te treden te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente.

GD&A Webinar op donderdag 25 maart om 14u: Decreet Gemeentewegen (deel 2) handhaving

Op 1 september 2019 trad het nieuwe Decreet Gemeentewegen in werking. Eén van de doelstellingen bestond erin een performant en uitvoerbaar bestuurlijk handhavingsstelsel te voorzien.

Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de nieuwe mogelijkheden om handhavend op te treden te doorlopen, vanuit de invalshoek van de gemeente. De verschillende stappen worden doorlopen, met weergave van praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.

Spreker: Jonas De Wit

Schrijf u in

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)