GD&A Webinar op donderdag 27 april "Samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie: gedwarsboomd door de GDPR?"

De laatste jaren duiken er steeds meer (multidisciplinaire) samenwerkingen op tussen lokale besturen en andere partners, met oog op preventie van openbare overlastfenomenen alsook bevordering van het welzijn binnen de eigen gemeentegrenzen. Denk (bv.) aan samenwerkingen tussen de gemeente, het OCMW, de VDAB, het CAW, de lokale politie, …

GD&A Webinar op donderdag 27 april "Samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie: gedwarsboomd door de GDPR?"

Niet zelden steunen deze (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden op een doorgedreven verwerking (en uitwisseling) van persoonsgegevens, waardoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het vizier komt.
Deze verplichten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming bleken in het verleden al meermaals problematisch, en brachten de Vlaamse Toezichtcommissie er al (meermaals) toe sanctionerend-/corrigerend op te treden, met (o.a.) het opleggen van een verwerkingsverbod (en dus: de facto de stopzetting van het samenwerkingsverband).

In dit webinar gaan we dieper in op deze beoordelingen van de Vlaamse Toezichtcommissie, verkennen we de mogelijkheden van multidisciplinaire samenwerkingen, en leggen we in dit verband tevens de aandacht op enkele typische valkuilen op vlak van gegevensbescherming.

Mis dit niet! 

Hier inschrijven