GD&A webinar on demand: "Eerste hulp bij een datalek: draaiboek" (uitgezonden op 27 mei 2021)

Doel van deze opleiding bestaat erin (het belang van-) datalekken te leren identificeren én aan de hand van een draaiboek de verschillende stappen te schetsen waarop (best) wordt gehandeld bij het vaststellen van een datalek binnen uw organisatie, met steeds weergave van praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.

GD&A webinar on demand: "Eerste hulp bij een datalek: draaiboek" (uitgezonden op 27 mei 2021)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) installeerde heel wat nieuwigheden voor lokale besturen, waaronder het (verplicht) melden van datalekken én het voorzien in gedocumenteerde procedure(s) hiervoor. Hacking, ransomware-aanvallen, foutief geadresseerde communicatie, het niet afdoende beperken van fysieke of digitale toegangen, … de voorbeelden van gekende-/gemediatiseerde datalekken in onze steeds verder digitaliserende samenleving en besturen zijn inmiddels legio.

Doel van deze opleiding bestaat erin (het belang van-) datalekken te leren identificeren én aan de hand van een draaiboek de verschillende stappen te schetsen waarop (best) wordt gehandeld bij het vaststellen van een datalek binnen uw organisatie, met steeds weergave van praktijkvoorbeelden en aandachtspunten.

Spreker: Wouter Rubens

Schrijf u in

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)