GD&A webinar on demand: "Actualia vastgoedrecht" (uitgezonden op 28 oktober 2021)

Binnen dit webinar geven wij graag een samenvatting van de voornaamste juridische actualia binnen het vastgoedlandschap, met bijzondere aandacht voor de publiek-private context én de problematieken van- / in verhouding met de lokale besturen.

GD&A webinar on demand: "Actualia vastgoedrecht" (uitgezonden op 28 oktober 2021)

Anno ’21 gaat de geschiedenisboeken in als een Grand Cru … althans voor de juridische vastgoedpraktijk:

  • Boek III “Goederen” verwijst de zakenrechtelijke principes omtrent het recht van erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheden, … van Napoleon & consoorten eerstdaags naar het verleden;
  • Boek V “Verbintenissen”, met o.a. een nieuw overmachtsbegrip, volgt in het voetspoor.
  • De nieuwe pachtregelgeving zal weldra een nieuw evenwicht tussen pachtgever en pachter installeren. Een zegen voor lokale (gebieds-)ontwikkelingen?
  • De B2B-wet werd hét nieuwe knipperlicht bij (vastgoed)contracten en/of algemene voorwaarden van uw private partner - aannemer.
  • De rechtspraak omtrent de impact van COVID-19 op vastgoedcontracten vloeide rijkelijk.
Inschrijven

Spreker: Willem Mariën

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)