GD&A Webinar op vrijdag 24 maart "De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen"

Op 1 januari 2023 trad de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen in werking, dit in navolging van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen dewelke exact één jaar voordien in werking trad. 

GD&A Webinar op vrijdag 24 maart "De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen"

Concreet betekent dit dat alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met energieprestatielabel E of F, binnen de 5 jaar na aankoop dienen te worden gerenoveerd naar label D of beter. Deze verplichting geldt bovendien niet alleen voor gebouwen die notarieel in volle eigendom worden overgedragen, maar ook voor gebouwen waarop een vestiging of overdracht van een recht van opstal of van een erfpacht gebeurt.

In dit webinar wordt verder uiteengezet wat deze renovatieverplichting juist inhoudt, wie onder deze verplichting valt, welke de sancties zijn,… Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden op welke wijze een lokaal bestuur rekening dient te houden met deze renovatieverplichting als vergunningverlenend orgaan.

Hier inschrijven

Spreker: Wouter Poelmans

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
Datum
24/03/2023
Tijdstip
Van 14u00 tot 16u00
Prijs
50 EUR incl. btw