Herbestemming religieus vastgoed 2019 op 3 oktober 2019 te Antwerpen

Herbestemming van religieus vastgoed, ofwel het zoeken naar een nieuwe invulling voor ons religieus patrimonium, wordt steeds belangrijker. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee. Waar kiemt het potentieel voor de toekomst van het religieus patrimonium in België? Hoe gaan we om met de leegstand? 

Herbestemming religieus vastgoed 2019 op 3 oktober 2019 te Antwerpen

Aanpak leegstand religieus vastgoed

Herbestemming van religieus vastgoed, ofwel het zoeken naar een nieuwe invulling voor ons religieus patrimonium, wordt steeds belangrijker. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee.

Waar kiemt het potentieel voor de toekomst van het religieus patrimonium in België? Hoe gaan we om met de leegstand? Hoe kunnen we daarop inspelen met herontwikkeling en herbestemming voor het behoud van ons erfgoed?

Dat hoort u van dé experten op deze studiedag! Zij geven u een actueel overzicht van de meest relevante aspecten bij herbestemming van religieus patrimonium. U krijgt tal van concrete handvatten! Ontdek uw opportuniteiten.