GD&A webinar on demand: "Het delen van personeel" (uitgezonden op 22 december 2022)

Lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met een acuut personeelstekort.

GD&A webinar on demand: "Het delen van personeel" (uitgezonden op 22 december 2022)

Deze context heeft ertoe geleid dat personeelsmobiliteit, in al haar vormen, een belangrijk middel is geworden om de juiste persoon voor de juiste functie te vinden.

Deze webinar geeft een helder overzicht van alle vormen van personeelsmobiliteit, ook de mogelijkheden om via of samen met externe entiteiten personeel aan te werven. Daarnaast worden al uw vragen beantwoord inzake het toepassingsgebied, de clausules in de rechtspositieregeling, wijze van vacantverklaring, de overeenkomsten die gesloten moeten worden, het BTW-regime, …

Hier inschrijven

Spreker: Anton Geerts

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)