Recht op btw-aftrek vanuit de bril van lokale besturen, AGB's en andere EVA's

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen de regels voor het uitoefenen van het recht op btw-aftrek voor gemengde btw-plichtigen die de regel van het werkelijk gebruik toepassen.

Recht op btw-aftrek vanuit de bril van lokale besturen, AGB

Ook wie reeds in 2023 gemengd btw-plichtig was volgens het werkelijk gebruik; moet zich voor 30 juni 2023 in regel stellen.
De verplichte toepassing van het werkelijk gebruik voor lokale besturen zorgt er voor dat alle btw-plichtige lokale besturen in het vizier komen van de nieuwe rapporteringsverplichting. Dit geldt ook voor de meeste zorginstellingen die gemengd btw-plichtig zijn voor bijvoorbeeld de cafetaria van het woonzorgcentrum of het ziekenhuis. Ook AGB’s vallen onder deze verplichting indien ze zowel vrijgestelde als belaste activiteiten hebben en hun recht op aftrek uitoefenen volgens de regel van het werkelijk gebruik.
Deze nieuwe administratieve formaliteit, om de uitoefening van btw-aftrek met werkelijk gebruik digitaal te registreren, is een mooie gelegenheid om het recht op btw-aftrek op te frissen.

Hier inschrijven

Sprekers: Steven Michiels en Nathalie Wouters

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)

Doelgroep
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
Datum
02/03/2023
Tijdstip
Van 14u00 tot 16u00
Prijs
50 EUR incl. btw