Schrijf je in voor de GD&A Webinars tijdens de "Week van de Duurzame Gemeente" van 20 t.e.m. 24 september 2021

GD&A Advocaten organiseert tijdens de Week van de Duurzame Gemeente vier webinars waarbij verschillende interessante onderwerpen aan bod komen. Inschrijven voor 4 webinars = slechts 3 webinars betalen.

Klimaat, verduurzaming, circulaire economie of zelfs ‘ecocide’, het zijn thema’s die meer en meer aan belang winnen in parlementaire en juridische middens, te meer in een omgeving van PFOS-vervuiling en Europese Klimaatzaken. Hoe langer hoe duidelijker is het dat ook het lokale bestuursniveau niet buiten schot kan blijven voor wat betreft de realisatie van de Europese klimaatambities… De rechtspraak laat hierover nog maar weinig twijfel bestaan, waarbij het Burgemeestersconvenant zich meer en meer manifesteert als een strop om de hals (zie hier).

Webinar 1: Klimaat- en milieuaansprakelijkheid op lokaal niveau: lokale Urgenda afwenden met de GD&A Toolbox der Duurzaamheid op maandag 20 september 2021

In dit eerste Webinar tijdens de Week van de Duurzame Gemeente gaan we dieper in op de klimaat- en milieuaansprakelijkheid van lokale besturen, waarbij ook de GD&A Toolbox der Duurzaamheid wordt voorgesteld: een verzameling van (juridische) ideeën, constructies, vernieuwingen, beleidsmogelijkheden, … om duurzaamheidsambities op het lokale niveau te kunnen realiseren met respect voor de juridische contouren.

Tijdstip
Maandag 20 september van 14u tot 15u30.​​​​​​

Hier inschrijven

Webinar 2: Duurzaamheid integreren in overheidsopdrachten: een praktische leidraad​​​​​​​

In dit tweede Webinar tijdens de Week van de Duurzame Gemeente gaan we -op praktisch wijze- dieper in op de verschillende mogelijkheden om overheidsopdrachten te verduurzamen. Waarbij ook de integratie van levenscycluskosten (LLC) en de CO²-prestatieladder aan bod zullen komen.

Tijdstip
Dinsdag 21 september van 14u tot 15u30.

Hier inschrijven

Webinar 3: Fiscaal verduurzamen op lokaal niveau: een revisie van het instrumentarium​​​​​​​

In dit derde Webinar tijdens de Week van de Duurzame Gemeente gaan we dieper in, niet enkel op de mogelijkheden om de Vlaams-klassieke belastingreglementen (bv. op tweede verblijven, de afgifte van administratieve stukken, …) te verduurzamen, maar ook op nieuwe vormen van lokale heffingen die verduurzaming een boost kunnen geven.

Tijdstip
Donderdag 23 september van 14u tot 15u30.

Hier inschrijven

Webinar 4: De product-dienstcombinatie (“as a service”) met aandacht voor ESCO’s en ander vastgoed als losgoed​​​​​​​

In dit vierde Webinar tijdens de Week van de Duurzame Gemeente gaan we in op het potentieel van het productdienst-model in vastgoedprojecten, waarbij de blik ook wordt gericht op (o.a.) de essentiële verbintenissen van een productdienstverlening évenals de problematiek van de onroerende natrekking (i.e. de mogelijkheid tot behoud van eigendom voor de dienstverlener).

Tijdstip
Vrijdag 24 september van 14u tot 15u30.

Hier inschrijven

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel vragen via de privé-chat (rechts in beeld)

Organisatie
Een organisatie van GD&A Advocaten.