Seminarie "Het nieuw goederenrecht" en "Gemeentewegen" op 22 oktober 2021 te Lokeren

GD&A Advocaten organiseert op 22 oktober 2021 een seminarie bestaande uit twee onderwerpen over "Het nieuw goederenrecht" en "Gemeentewegen". Het belooft een boeiend en stofferend seminarie te worden waarbij u nadien de kans krijgt om uw vragen te stellen.

Seminarie "Het nieuw goederenrecht" en "Gemeentewegen" op 22 oktober 2021 te Lokeren
“Het nieuw goederenrecht: dé aandachtspunten voor uw lokaal bestuur”

Op 1 september ’21 trad het nieuwe goederenrecht in werking.

De media stortten zich op de (zogenaamde) onwezenlijke rechten van uw buurman: Kan die nu zomaar mijn tuin binnenwandelen? Schandalig!

Lokale besturen ondernamen actie: lokale politieverordeningen zouden uw buurman alsnog een halt toeroepen! Maar zijn die wel rechtsgeldig?

Andere lokale besturen stelden zich gerelateerde vragen: Wat is de impact van het zogenaamde “wandelrecht” op het openbaar / privaat karakter van een weg?

En wat met de nieuwe afstandsregels, hoe gaan we daar voortaan mee om bij het beoordelen van een aanvraag tot omgevingsvergunning?

Enzovoort …

Het Nieuwe Boek III “Goederen” brengt wat te weeg, ook binnen uw lokaal bestuur!

Als loyale partner van de lokale besturen kunnen we dit uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan.

Wij bespreken in dit seminarie dé aandachtspunten van het nieuwe goederenrecht voor het lokale bestuur, incl. antwoorden op de bezorgdheden die ons in deze context reeds bereikten / voorafgaandelijk nog bereiken.

Spreker: Willem Mariën

De verjaring, realisatie en afpaling van gemeentewegen in het licht van het nieuwe Boek 3 Goederenrecht”

Met het Decreet Gemeentewegen werd een uniforme regeling en statuut voor alle gemeentewegen voorzien.

Bijzonder vernieuwend en verregaand was de autonome verjaringsregeling die de bevoegdheid om de gevolgen van een langdurig gebruik of onbruik van een grondstrook te bepalen, aan de gemeenteraad toewees. Dit terwijl dit voordien enkel aan de rechterlijke macht toekwam, met heel wat discussies tot gevolg. Twee jaar na de implementatie hiervan blijken nog steeds heel wat vragen te resteren bij de toepassing hiervan.

Bijkomend werden ook de realisatiemogelijkheden voor gemeentewegen verruimd, naast het invoeren van een bijzondere afpalingsprocedure specifiek voor gemeentewegen.

Exact twee jaar later trad het nieuwe goederenrecht in werking, hetgeen ook bepalingen inzake de verjaring, eigendomsverwerving en afpaling omvat.

De vraag stelde zich dan ook snel hoe beide wetgevingen zich tot elkaar verhouden.

Aansluitend op het overzicht van het Nieuwe Boek III “Goederen” worden in een tweede onderdeel zodoende de hoofdstukken inzake de verjaring, realisatie en afpaling van gemeentewegen besproken.

Dit aan de hand van praktijktoepassingen en -voorbeelden.

Daarbij wordt gekeken naar de raakvlakken tussen het Decreet Gemeentewegen en het nieuwe Burgerlijke Wetboek, met vergelijking waar mogelijk.

Spreker: Jonas De Wit